Hướng dẫn cài đặt HMI DELTA điều khiển biến tần SHIHLIN

Bài viết hướng dẫn kết nối HMI Delta Dop-B Series với Biến tần thông qua cổng truyền thông RS-485 bao gồm các chi tiết về :sơ đồ cáp kết nối, cài đặt thông số truyền thông của biến tần, ví dụ các lệnh START/STOP cũng như tuỳ chỉnh tần số chạy cho biến tần được điều khiển trực tiếp trên HMI…

1. Chuẩn bị Cable kết nối

Truyền thông giữa HMI Delta và IVT Shihlin là Modbus và dùng kết nối RS-485.

Vd: Sử dụng DOP-B07S411 với sơ đồ RS-485 ở COM 2

com port dop-b07ss411

Và Cổng RJ45 trên INT Shihlin

Dựa vào các thông tin ở 2 hình trên hàn Cable theo sơ đồ:

connect rs485 hmi delta - ivt shihlin

2. Setup truyền thông trên từng thiết bị

Trên HMI:

Các thông số truyền thông của HMI so với IVT (Phải cài đặt giống nhau)

Trên IVT Shihlin:

Các thông số cần cài đặt:

P.33 = 0 (Chọn chế độ Modbus)

P.32 = 1 (Trùng với Baud rate trên HMI)

P.36 = 1 (Trùng với địa chỉ PLC Station trên HMI)

P.154 = 4 (Tương ứng với tất cả các thông số truyền thông trên HMI: 1; Data length =8 ; Parity check selection = E (Event) ; Stop bit length = 1bit )

P.79 = 3 (Chế độ điều khiển bằng truyền thông)

3. Lập trình HMI

Lập trình trên HMI để nhập tần số điều khiển, hiển thị tần số, Vol output, ON, OFF… cho INT.

Lưu ý: Trước khi lập trình cho HMI nên tìm hiểu tài liệu về IVT SC3 với các thanh ghi dùng để nhập tần số, thanh ghi Vol Output hoặc các bit dùng để ON OFF cho IVT.

Trên IVT có thanh ghi H1009 dùng để nhập tần số cho biến tần, ta lập trình trên HMI để nhập tần số như hình dưới:

Bit H1001 trên IVT dùng để kích Start/Stop cho IVT hoạt động:

Như vậy là chúng ta đã cài đặt HMI DELTA điều khiển biến tần SHIHLIN.

Đặc biệt 1 HMI Delta có thể điều khiển tối đa là 32 biến tần Shihlin thông qua cổng truyền thông RS-485.

Hình ảnh thực tế: