DVP-ES2

PLC DVPES2

Dòng PLC Delta có tốc độ xử lý nhanh, tốc độ phát xung tốc độ cao tới 200 Kz.

Đặc tính kỹ thuật:

Số chân MPU: 16/20/24/32/40/60.

Số I/O tối đa: 256.

Chương trình thực thi : 16K steps.

Thanh ghi dữ liệu: 10k words.

Số cổng truyền thông: tích hợp 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, hỗ trợ giao

thức truyền thông MODBUS ASCII/RTU.

Tích hợp hai ngõ Y0 - Y2 làm ngõ ra xung tốc độ cao lên đến 100Khz và Y1 - Y3

tốc độ 10Khz độc lập.

Tài liệu:

http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/control_plc_product.asp?pid=3&cid=1&itid=10