PHẦN MỀM CÀI ĐẶT THÔNG SỐ SERVO DELTA

Phần mềm ASDA Soft kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics gồm các dòng :

AC Servo ASDA-A / A+ / A2 / AR series

AC Servo ASDA-B / B2 series

AC Servo ASDA-AB series

AC Servo ASDA-M series

AC Servo ASDA-S series

Link download Mediafire :

ASDA-Soft V5.03.03 :

http://www.mediafire.com/file/976j82qe1l92uso/DELTA_IA-ASDA_ASDA-Soft-V5-03-03_SW_TSE_20150921.zip

Sử dụng cho các series : ASDA-A2/M/S/A2R series

Configuration software for ASDA series.

Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit ,64bit )

ASDA-Soft V4.08.09 :

http://www.mediafire.com/file/6y2ed7p3blxd5f7/DELTA_IA-ASDA_ASDA-Soft-V4.08.09_SW_TSE_20131009.zip

Sử dụng cho các series : ASDA-A/A+/AB/B/A2/B2 series

Configuration software for ASDA series

Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit ,64bit V)

ASDA-Soft V3.02 :

http://www.mediafire.com/file/aqq6iw28fkgmmnk/DELTA_IA-ASDA_ASDA-Soft-V3.02_SW_TSE_20100114.zip

Sử dụng cho các series: ASDA-A/AB/A+/B series

Configuration software for ASDA all series

Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version)