DVP-EX2

Dòng PLC EX/EX2

PLC Delta tích hợp ngõ vào Analoge/ngõ ra Analoge, tốc độ xử lý nhanh, phát xung 200kz

Thông số kỹ thuật

Dòng PLC Delta thích hợp cho những ngành công nghiệp liên quan tới điều

khiển nhiệt độ hoặc kiểm soát đầu vào tín hiệu tương tự. Tích hợp 4 ngõ Analog khiển nhiệt độ hoặc kiểm soát đầu vào tín hiệu tương tự. Tích hợp 4 ngõ Analo input và 2 ngõ Analog output. Số chân MPU : 20 (8DI/6DO, 4AI/2AO). Số I/O tối đa: 256. Chương trình thực thi : 16K steps. Thanh ghi dữ liệu: 10k words. Số cổng truyền thông: tích hợp 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS ASCII/RTU.Tích hợp hai ngõ Y0 - Y2 làm ngõ ra xung tốc độ cao 100Khz và Y1 - Y3 tốc độ 10Khz độc lập