USB-SC09

Cáp lập trình PLC Mitsubishi USB-SC09

Chuyên dùng lập trình các dòng PLC MITSUBISHI FX1S, FX0N, FX1NC, FX2NC, FX3UC, FX3G và dòng A-CPU Cáp lập trình PLC Mitsubishi USB-SC09 phù hợp với tất cả các máy tính cài hệ điều hành hiện nay Cổng USB cắm vào máy tính và cổng Mini com8 chân, Cổng LPT 25 chân