DVP28SV11R2-DVP28SV11T2-DVP28SV211T-DVP-28SV211R

Chuyên cung cấp PLC Delta DVP28SV11R2-DVP28SV11T2-DVP28SV211T-DVP-28SV211R giá tốt nhất trên thị trường hiện nay, dòng PLc Delta DVP28SV11R2-DVP28SV11T2-DVP28SV211T-DVP-28SV211R chuyên dòng để phát xung cho Servo, ứng dụng trong những ứng dụng khó, đòi hỏi độ chính xác cao.

Cấu hình:

  • Số chân MPU: 28 (16DI/12DO).

  • Số I/O tối đa: 512.

  • Dung lượng chương trình: 30k steps.

  • Thanh ghi dữ liệu: 10k words.

  • Tích hợp cổng truyền thông: RS-232 và RS-485 hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS ASCII/RTU, có thể giao tiếp Master – Slave.

  • Tích hợp 4 nhóm (Y0, Y2, Y4, Y6) làm ngõ ra xung tốc độ cao, 2 nhóm xung ngõ ra pha A/B (Y0, Y1) và (Y2, Y3) và 2 nhóm (Y0 ~ Y3 & Y4 ~ Y7) nội suy 2 trục. Tất cả các ngõ ra có thể phát xung đến 200KHz.

  • Tích hợp 4 nhóm đếm tốc độ cao trên phần cứng

DVP-28SV/SV2