Sửa màn hình EVIEW

Chuyên sửa chữa màn hình Eview (Kinco) Giá rẻ, nhanh nhất cho Quý khách hàng.

các lỗi hư Mặt cảm ứng, Board nguồn, LCM

Chúng tôi đã sửa màn hình Eview như

⎆Sửa màn hình HMI Eview bị cháy board

⎆ Sửa màn hình HMI bị nổ tụ, nổ board nguồn

⎆ Sửa màn hình HMI Eview bị mất nguồn

⎆ Sửa màn hình HMI Eview bị bể tấm cảm ứng

⎆ Thay tấm cảm ứng HMI các kích thước

⎆ Sửa màn hình HMI Eview bị cháy tấm LCD

⎆ Thay thế tấm LCD màn hình HMI Eview

⎆ Sửa màn hình HMI bị lỗi cảm ứng, cảm ứng đơ, không ăn

⎆ Sửa chữa màn hình HMI Eview bị lỗi cao áp

⎆ Sửa màn hình HMI bị mất chương trình, cần cài đặt lại

⎆ Sửa màn hình HMI Eview bị lỗi kết nối với PLC

⎆ Chuyển chương trình HMI Eview cũ sang HMI Eview mới

⎆ Lập trình HMI Eview

Thay mặt cảm ứng LCD:

Các dòng màn hình HMI Eview chúng tôi có thể sửa chữa

⟐ Sửa chữa HMI ET050 ⟐ Sửa chữa HMI ET070

⟐ Sửa chữa HMI ET100

⟐ Sửa chữa HMI MT4300C ⟐ Sửa chữa HMI MT4310C

⟐ Sửa chữa HMI MT4300CE

⟐ Sửa chữa HMI MT5320T ⟐ Sửa HMI MT5320T-ADO

⟐ Sửa chữa HMI MT506L

⟐ Sửa HMI MT506LV3CN ⟐ Sửa HMI MT506LV4CN

⟐ Sửa HMI MT506LV4EV ⟐ Sửa HMI MT506SV4BL

⟐ Sửa chữa HMI MT506T ⟐ Sửa HMI MT506TV4CN

⟐ Sửa chữa HMI MT508T ⟐ Sửa HMI MT508SV4CN

⟐ Sửa chữa HMI MT510L ⟐ Sửa chữa HMI MT5020

⟐ Sửa chữa HMI MT510T ⟐ Sửa HMI MT510TV3CN

⟐ Sửa HMI MT510TV4EV ⟐ Sửa HMI MT510TV4CN