Tran Gia Automation
- Chuyên cung cấp màn hình HMI của các hãng Mitsubishi, Delta, Siemens, Wienview, Omron, Samkoon, Fuji giá tốt nhất
- Hàng chính hãng, bảo hành uy tín nhanh nhất cho Quý khách hàng.

GT25 Series


                     


HMI GT2508-STWA


                
     HMI GT2508-STWD
HMI GT2508-VTBA
HMI GT2508-VTBD

HMI GT2510-VTWA
HMI GT2510-VTWD

HMI GT2510-VTBA

HMI GT2510-VTBD 


HMI GT2512-STBAHMI GT2512-STBD