DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD1

TRAN GIA Automation
Chuyên cung cấp màn hình HMI Delta giá tốt nhất trên thị trường, hiện nay các dòng màn hình DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD
1 hiện nay màn hình DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD1 đã ngưng sản xuất và chuyển qua các dòng màn hình DOP-B thế hệ mới của hãng Delta. 
Cấu hình 
 sửa Màn hình cảm ứng HMI DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD  bị nứt, vỡ
-  SửaMàn hình cảm ứng HMI DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD hiển thị mờ
sửa Màn hình cảm ứng HMI DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD hiển thị bị chấm đen
sửa Màn hình cảm ứng HMI DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD bị hiển thị sọc
sửa Màn hình cảm ứng HMI DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD không hiển thị, không sáng
sửa Màn hình HMI DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD bị treo (bị đơ), không thể cảm ứng
sửa Màn hình cảm ứng HMI  DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD chạm không ăn
sửa Màn hình HMI DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD bị lỗi nguồn, mất nguồn
sửa Màn hình HMI DeltaDOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD bị lỗi cao áp
sửa Màn hình HMI Delta DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD bị lỗi không kết nối được với PLC
sửa Màn hình HMI Delta DOP-A10CSTD,DOP-A10THTD1,DOP-AE10THTD,DOP-AE10THTD bị mất dữ liệu, mất chương trình, cần backup lại dữ liệu
Ứng dụng trong công nghiệp:
Thay thế sang màn hình DOP-B:
Hiện nay các dòng HMI có thể thay thế:

Xem thêm về các dòng HMI Delta đời mới hiện nay
DOP-B03S210: 4.3 inch
Xem thêm DOP-B07SS411: 7inch

Xem thêm: DOP-B10S411 10 inch cảm ứng màu