Sửa màn hình HMI Fuji

Tran Gia Automation
- Chuyên cung cấp màn hình HMI của các hãng Fụi, Mitsubishi, Delta, Siemens, Wienview, Omron, Samkoon, Fuji giá tốt nhất
- Hàng chính hãng, bảo hành uy tín nhanh nhất cho Quý khách hàng.



Ngòai ra chúng tôi Chuyên sửa chữa Màn hình Fuji 
Bảo hành và khắc phục sự cố nhanh nhất cho Quý khách hàng. Với kinh nghiệm sửa chữa nhiều năm, chúng tôi nhận sửa chữa thiết bị tự động các sản phẩm màn hình HMI,AC Servo, PLC, Thiết bị điều khiển.
Các lỗi thường gặp và sửa chữa màn hình Fuji:
Sửa màn hình HMI Fuji
- Sửa màn hình HMI 
Fuj bị nổ tụ 
- Sửa màn hình HMI Fuj  bị chập phím màn hình
- Sửa màn hình HMI Fuj bị đơ, không vận hành được 
- Sửa chữa màn hình HMI Fuj bị đứt cáp tín hiệu 
- Sửa chữa màn hình HMI Fuj  bị lỗi cảm ứng, cảm ứng mất nhạy, không điều khiển được 
- Sửa chữa màn hình HMI Fuj bị cháy màn hình LCD 
- Sửa chữa màn hình HMI Fuj bị nứt màn hình, bể màn hình cảm ứng, cần thay tấm cảm ứng HMI Fuj mới
- Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Fuji các kích thước: V708 – 8-inch, V710 – 10-inch, V712 – 12-inch - Sửa chữa màn hình HMI bị mất dữ  

chuyên sửa chua

Một số model màn hình HMI FUJI 
>> Sửa HMI Fuji UG221H-LE4 - Sửa HMI Fuji UG320H-SC4- Sửa HMI Fuji UG221H-LR4 - Sửa HMI Fuji UG320H-SC4K
- Sửa HMI Fuji UG221H-LC4 - Sửa HMI Fuji UG320H-SC43 - Sửa HMI Fuji UG230H-LS4 - Sửa HMI Fuji UG330H-SS4 - Sửa HMI Fuji UG230H-SS4 - Sửa HMI Fuji UG330H-VS4 - Sửa HMI Fuji UG230H-TS4 - Sửa HMI Fuji UG330H-VH4 - Sửa HMI Fuji UG430H-SS1 - Sửa HMI Fuji UG430H-VH1 - Sửa HMI Fuji UG430H-SS4 - Sửa HMI Fuji UG430H-VH4 - Sửa HMI Fuji UG430H-TS1 - Sửa HMI Fuji UG430H-VS1 - Sửa HMI Fuji UG430H-TS4 - Sửa HMI Fuji UG430H-VS4 - Sửa chữa HMI Fuji V706C - Sửa chữa HMI Fuji V706MD - Sửa chữa HMI Fuji V706CD - Sửa chữa HMI Fuji V706TD- Sửa chữa HMI Fuji V808CD - Sửa chữa HMI Fuji V808CH - Sửa chữa HMI Fuji V808iCD - Sửa chữa HMI Fuji V808iCH - Sửa màn hình HMI Fuji V9100iSD - Sửa màn hình HMI Fuji V9120iS - Sửa màn hình HMI Fuji V9120iSD - Sửa màn hình HMI Fuji V9120iS
- Sửa màn hình HMI Fuji V9100iC - Sửa màn hình HMI Fuji V9100iCD- Sửa màn hình HMI Fuji V9080iCD - Sửa màn hình HMI Fuji V9060iTD
- Sửa chữa màn hình HMI Fuji V9071iWRLD - Sửa chữa màn hình HMI Fuji V9071iWLD - Sửa chữa màn hình HMI Fuji V9101iWRLD - Sửa chữa màn hình HMI Fuji V9101iWLD Sửa màn hình HMI bị lỗi board CPU, lỗi board nguồn 
Một số dòng màn hình HMI Fuji khác:

- Sửa HMI Fuji UG221H-LE4 - Sửa HMI Fuji UG320H-SC4 - Sửa HMI Fuji UG221H-LR4 - Sửa HMI Fuji UG320H-SC4K
- Sửa HMI Fuji UG221H-LC4 - Sửa HMI Fuji UG320H-SC43 - Sửa HMI Fuji UG230H-LS4 - Sửa HMI Fuji UG330H-SS4
 Sửa HMI Fuji UG230H-SS4 - Sửa HMI Fuji UG330H-VS4 -Sửa HMI Fuji UG230H-TS4 - Sửa HMI Fuji UG330H-VH4
- Sửa HMI Fuji UG430H-SS1 - Sửa HMI Fuji UG430H-VH1 - Sửa HMI Fuji UG430H-SS4 - Sửa HMI Fuji UG430H-VH4
- Sửa HMI Fuji UG430H-TS1 - Sửa HMI Fuji UG430H-VS1 - Sửa HMI Fuji UG430H-TS4 - Sửa HMI Fuji UG430H-VS4
-Sửa chữa HMI Fuji V706C - Sửa chữa HMI Fuji V706MD  Sửa chữa HMI Fuji V706CD - Sửa chữa HMI Fuji V706TD - Sửa chữa HMI Fuji V808CD - Sửa chữa HMI Fuji V808CH - Sửa chữa HMI Fuji V808iCD - Sửa chữa HMI Fuji V808iCH
- Sửa màn hình HMI Fuji V9100iSD - Sửa màn hình HMI Fuji V9120iS - Sửa màn hình HMI Fuji V9120iSD - Sửa màn hình HMI Fuji V9120iS - Sửa màn hình HMI Fuji V9100iC - Sửa màn hình HMI Fuji V9100iCD - Sửa màn hình HMI Fuji V9080iCD - Sửa màn hình HMI Fuji V9060iTD - Sửa chữa màn hình HMI Fuji V9071iWRLD - Sửa chữa màn hình HMI Fuji V9071iWLD - Sửachữa màn hình HMI Fuji V9101iWRLD - Sửa chữa màn hình HMI Fuji V9101iWLD
HMI Fuji TS series:
TS1070i TS1070 TS1071i TS1100i TS1100 TS1101i
HMI Fuji V7 series:
V708iSD V708SD V708CD V710iT V710T V710iTD V710TD V710iTM V710TM V710iTMD V710TMD V710iS V710S V710iSD V710SD V710C V710CD V710CM V710CMD V712iS V712S V712iSD V712SD V712iSM V712SM V712iSMD V712SMD
HMI Fuji V8 series:
V815iXN V812iSN V812SN V810iSN V810SN V810iTN V810TN V810iCN V810CN V808iCHx V808CH V808iSDN V808SDN V808iCDN V808CDN V806iTDN V806TDN V806iCDN V806CDN V806iMDN V806MDN
⎆ HMI Fuji V9 series:
V9150iX V9150iXD V9120iS V9120iSD V9100iS V9100iSD V9080iSD V9100iC V9100iCD V9080iCD V9060iTD V9071iWRLD V9071iWLD V9101iWRLD V9101iWLD
⎆ HMI Fuji POD UG series:
UG630H-XH1 UG630H-XH4 UG530H-VH1 UG530H-VH4 UG530H-VS1 UG530H-VS4 UG430H-TH1 UG430H-TH4
UG430H-TS1 UG430H-TS4 UG430H-VH1 UG430H-VH4 UG430H-VS1 UG430H-VS4 UG430H-SS1 UG430H-SS4
UG430H-VH1B UG430H-VH4B UG330H-SS4 UG330H-VH4 UG330H-VS4 UG230H-LS4 UG230H-SS4 UG230H-TS4
UG230H-LS4D UG230H-SS4D UG230H-TS4D UG221H-LE4 UG221H-LR4 UG221H-SR4 UG320HD-SC4 UG320HD-SC4K UG320HD-SC43 UG320HD-SC4K3