PHẦN MỀM CÀI ĐẶT THÔNG SỐ SERVO DELTA


Phần mềm ASDA Soft kết nối, cài đặt thông số, chạy thử, giám sát thông số chạy các bộ AC servo hãng Delta Electronics gồm các dòng :

    AC Servo ASDA-A / A+ / A2 / AR series

    AC Servo ASDA-B / B2 series

    AC Servo ASDA-AB series

    AC Servo ASDA-M series

    AC Servo ASDA-S series 

Link download Mediafire :

ASDA-Soft V5.03.03 : 

        Sử dụng cho các series : ASDA-A2/M/S/A2R series 

        Configuration software for ASDA series.

        Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit ,64bit ) 

ASDA-Soft V4.08.09 : 

        Sử dụng cho các series : ASDA-A/A+/AB/B/A2/B2 series

        Configuration software for ASDA series 

        Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version), Windows® Vista Sp1 (32bit Version), Windows® 7 (32bit ,64bit V) 

ASDA-Soft V3.02 : 

        Sử dụng cho các series: ASDA-A/AB/A+/B series

        Configuration software for ASDA all series 

        Hỗ trợ hệ điều hành : Windows® XP SP3 (32bit Version)