CÁCH KHÓA VÀ MỞ KHÓA BÀN PHÍM BIẾN TẦN DELTA VFD-B SERIES

Cách 1:

Là cách khóa thông thường và đúng nghĩa với cụm từ ' khóa bàn phím '. Chức năng này sẽ không làm ảnh hưởng đến biến tần mà chỉ đơn    thuần là khóa thao tác bàn phím.

    Bước 1: Truy cập thông số nhóm 00 và tìm đến thông số 00-02.

    Bước 2: Để khóa bàn phím, đặt giá trị cho thông số 00-02 = 08. Chức năng Keypad lock sẽ được kích hoạt.

    Bước 3: Để mở khóa bàn phím, truy cập trở lại thông số 00-02 và đặt giá trị cho thông số này trở về = 00 .

    Khi đó chức năng Keypad lock sẽ được loại bỏ.

Cách 2:

Nếu không sử dụng khóa theo cách 1, và phải đảm bảo chức năng khóa của cách 1 được loại bỏ.

Chúng ta có thể thực hiện cách khóa theo cách thứ 2. Với cách này, chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu khóa cho biến tần.

    Bước 1: Truy cập thông số 00-08 để thiết lập mật khẩu. Mật khẩu này sẽ có giá trị từ 00 ~ 65535.

        Sau khi nhập một chuỗi số mật khẩu tùy đặt, biến tần sẽ kích hoạt chức năng khóa và thông số 00-08 sẽ hiển thị giá trị = 01 để xác nhận            đã kích hoạt.  Các thông số sẽ được bảo vệ và không cho phép thay đổi đến khi chức năng khóa bằng mật khẩu được loại bỏ hoặc nhập            mật khẩu mở.

    Bước 2: Để mở khóa trong trường hợp này cần truy nhập thông số 00-07 nhập mật khẩu đã đặt tại thông số 00-08.

       Chú ý nếu nhập sai, biến tần sẽ đếm số lần nhập và quá số lần quy định, biến tần sẽ báo mật khẩu lỗi và hiển thị " P code " nhấp nháy.  Để        nhập quá số lần, chúng ta cần khởi động lại nguồn cho biến tần và thực hiện nhập lại mật khẩu cần mở.

Làm sao để xác định biến tần đang ở chế độ khóa nào:

Bước 1: Truy cập thông số 00-02 và kiểm tra giá trị hiện tại. Nếu giá trị hiển thị = 00, biến tần chưa kích hoạt chế độ khóa theo cách 1. Chuyển sang bước 2. Ngược lại nếu giá trị này khác 00, cần đặt về 00 để loại bỏ chức năng "Keypad lock".

Bước 2: Truy cập thông số 00-08 và kiểm tra giá trị hiện tại. Nếu giá trị hiển thị = 00, điều này có nghĩa biến tần chưa khóa bằng mật khẩu hoặc đã được nhập mật khẩu mở đúng qua thông số 00-07.  Ngược lại, nếu giá trị = 01, biến tần đã được khóa theo cách 2.

 

Trên đây là một số kiến thức cần và đủ để thực hiện khóa và mở khóa bảo vệ cho biến tần Delta VFD-B. Quý khách hàng có thể liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

                    Thanks for watching!

                Trần Văn Thắng – Mobile: 0913 506 739