PLC DVP28SV2 
Dòng PLC có khả năng phát xung điều khiển 3 trục AC Servo 200KZ riêng biệt, có khả năng kết nối Master/Slave.
kết nối Modul nhiệt độ, Loadcell.
Thông số kỹ thuật:
  • Số chân MPU: 28 (16DI/12DO). 
  • Số I/O tối đa: 512. 
  • Dung lượng chương trình: 30k steps. 
  • Thanh ghi dữ liệu: 10k words. 
  • Tích hợp cổng truyền thông: RS-232 và RS-485 hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS ASCII/RTU, có thể giao tiếp Master – Slave. 
  • Tích hợp 4 nhóm (Y0, Y2, Y4, Y6) làm ngõ ra xung tốc độ cao, 2 nhóm xung ngõ ra pha A/B (Y0, Y1) và (Y2, Y3) và 2 nhóm (Y0 ~ Y3 & Y4 ~ Y7) nội suy 2 trục. Tất cả các ngõ ra có thể phát xung đến 200KHz. 
  • Tích hợp 4 nhóm đếm tốc độ cao trên phần cứng

Tài Liệu:
http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/control_plc_product.asp?pid=3&cid=1&itid=16