DOP-AE80THTD, DOP-AE94BSTD,DOP-A10GSTD,DOP-A10TCTD

TRAN GIA Automation
Chuyên cung cấp màn hình HMI Delta giá tốt nhất trên thị trường, hiện nay các dòng màn hình DOP-AE80THTD, DOP-AE94BSTD,DOP-A10GSTD,DOP-A10TCTD đã ngưng sản xuất và chuyển qua các dòng màn hình DOP-B thế hệ mới của hãng Delta. 
các dòng màn hình DOP-AE80THTD, DOP-AE94BSTD,DOP-A10GSTD,DOP-A10TCTD luôn có độ bền cao và được sử dung rộng rãi theo máy của Đài loan hay Trung Quốc về Vệt Nam.

Cấu hình 
DOP-AE80THTD, DOP-AE94BSTD,DOP-A10GSTD,DOP-A10TCTD
Thay thế sang màn hình DOP-B: