Trang chủ‎ > ‎Sửa PLC‎ > ‎

Sửa PLC Omron

Tran Gia Automation
Chuyên cung cấp thiết bj của các hãng Mitsubishi, Delta, Simens, Winview, Omron, Samkoon giá tốt nhất
-Hàng chính hãng, bảo hành uy tín nhanh nhất cho Quý khách hàng.
Chuyên sửa chữa PLC Omron giá tốt nhất trên thị trường 
Sửa nhanh chóng, bảo hành và khắc phục sự cố nhanh nhất cho Quý khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm sửa chữa
Sửa PLC Omron các dòng, đặc biệt là sửa plc Omron Sysmac S6 series với các dòng CPU sau: 

-Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU11  Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU13 -Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU15 -Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU16 - Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU17 - Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU18 Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU29 - Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU30 -Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU33 -Sửa chữa plc Omron 3G2S6-CPU35 
Sửa PLC Omron

 Các lỗi PLC Omron có thể sửa được
♦  Sửa PLC omron bị lỗi mất nguồn  Sửa  PLC omroni bị cháy nguồn  Sửa PLC omron bị mất hẳn tín hiệu Sửa PLC omron bị lỗi tín hiệu đầu ra  Sửa PLC omron bị lỗi tín hiệu đầu vào Sửa PLC omron bị mất tín hiệu đèn Run♦ Sửa PLC omron bị lỗi đang chạy đột nhiên báo lỗi đèn vàng♦ Sửa PLC omron bị mất tín hiệu ngõ vào♦ Sửa PLC omron bị mất tín hiệu ngõ ra♦ Sửa PLC omronbị lỗi IC, IC nhớ bị chết vùng nhớ♦ Sửa PLComron bị lỗi RAM, bị chết RAM♦ Sửa PLC omron bị hư I/O♦ Sửa PLC omron bị hư EEprom♦ Sửa PLC omronbị báo lỗi đèn Error♦ Sửa PLC omron bị báo lỗi PLC Hardware Error♦ Sửa PLC omron bị hư bo, bị cháy board♦ Sửa PLC omronbị lỗi cổng truyền thông, cổng truyền thông không hoạt động♦ Sửa PLC omron bị lỗi khi giao tiếp với HMI, SCADA♦ Sửa PLC omron bị mất chương trình, cần lập trình lại♦ Sửa PLC omron bị cháy nổ
Các dòng PLC Omron chúng tôi đã từng sữa chữa:
PLC Omron S6 series
⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 11 ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 13 ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 15 ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 17
⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 18 ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 29 ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 30 ⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 33
⊶ PLC Omron 3G2S6-CPU 35
PLC Omron C200H series
⊷ C200H-CPU01-E ⊷ C200H-CPU03-E ⊷ C200H-CPU11-E ⊷ C200H-CPU21-E ⊷ C200H-CPU23-E ⊷ C200H-CPU31-E
PLC Omron C200HE series
⊶ C200HE-CPU11-E ⊶ C200HE-CPU32-E ⊶ C200HE-CPU42-E ⊶ C200HE-CPU11-ZE ⊶ C200HE-CPU32-ZE ⊶ C200HE-CPU42-ZE
PLC Omron C200HG series
⊶ PLC Omron C200HG-CPU33-E ⊶ PLC Omron C200HG-CPU43-E ⊶ PLC Omron C200HG-CPU33-ZE ⊶ PLC Omron C200HG-CPU43-ZE ⊶ PLC Omron C200HG-CPU53-E ⊶ PLC Omron C200HG-CPU63-E ⊶ PLC Omron C200HG-CPU53-ZE ⊶ PLC Omron C200HG-CPU63-ZE
PLC Omron C200HX series
⊶ PLC Omron C200HX-CPU34-E ⊶ PLC Omron C200HX-CPU44-E ⊶ PLC Omron C200HX-CPU34-ZE ⊶ PLC Omron C200HX-CPU44-ZE ⊶ PLC Omron C200HX-CPU54-E ⊶ PLC Omron C200HX-CPU64-E ⊶ PLC Omron C200HX-CPU54-ZE ⊶ PLC Omron C200HX-CPU64-ZE ⊶ PLC Omron C200HX-CPU65-ZE ⊶ PLC Omron C200HX-CPU85-ZE 
>>Nguồn linh kiện luôn có sẵn
PLC Omron C200HS series 
 

⊶ C200HS-CPU01-E ⊶ C200HS-CPU21-E ⊶ C200HS-CPU03-E
⊶ C200HS-CPU01-EC ⊶ C200HS-CPU21-EC ⊶ C200HS-CPU23-E
⊶ C200HS-CPU31-E ⊶ C200HS-CPU33-E
PLC Omron CJ1M series
⊶ CJ1M-CPU11 ⊶ CJ1M-CPU12 ⊶ CJ2M-CPU13
PLC Omron CJ2M (Dùng thay thế PLC CPM1)
⊷ CJ2M-CPU11 ⊷ CJ2M-CPU12 ⊷ CJ2M-CPU13
⑨ PLC Omron CJ1W series
⊶ CJ1W-PA202 ⊶ CJ1W-ID211 ⊶ CJ1W-OC211 ⊶ CJ1W-PA205R ⊶ CJ1W-ID231 ⊶ CJ1W-OD211 ⊷ CJ1W-AD041-V1 ⊷ CJ1W-ID261 ⊷ CJ1W-OD231CJ1W-AD081-V1 ⊷ CJ1W-OD261 ⊶ CJ1W-DA021 ⊶ CJ1W-MAD42 ⊶ CJ1W-TC001 

 CJ1W-DA041 ⊶ CJ1W-SRM21 ⊶ CJ1W-TC101 ⊶ CJ1W-DA08C ⊶ CJ1W-SCU41-V1 ⊶ CJ1W-DA08V
PLC Omron CP1E series (Dùng thay thế PLC CPM1A, CPM2A)
⊷ CP1E-E20DR-A ⊷ CP1E-N14DR-A ⊷ CP1E-N40DR-A ⊷ CP1E-E30DR-A ⊷ CP1E-N20DR-A ⊷ CP1E-N60DR-A ⊷ CP1E-E40DR-A ⊷ CP1E-N30DR-A
PLC Omron CP1W series (Dùng thay thế PLC CPM1A, CPM2A)
⊶ CP1W-20EDRI ⊶ CP1W-CIF01 ⊶ CP1W-CIF12 ⊶ CP1W-40EDRI ⊶ CP1W-CIF11
PLC Omron CP1H series (Dùng thay thế PLC CPM2A)
⊶ PLC Omron CP1H-X40DR-A ⊶ PLC Omron CP1H- XA40DR-A
PLC Omron CP1L series (Dùng thay thế PLC CPM2A)
⊷ PLC Omron CP1L-L14DR-A ⊷ PLC Omron CP1L-L30DR-A ⊷ PLC Omron CP1L-L20DR-A ⊷ PLC Omron CP1L-L40DR-A
PLC Omron CPM1A series
⊷ PLC Omron CPM1A-10CDR-A-V1 ⊷ PLC Omron CPM1A-20EDR1 ⊷ PLC Omron CPM1A-20CDR-A-V1 ⊷ PLC Omron CPM1A-40EDR ⊷ PLC Omron CPM1A-30CDR-A-V1 ⊷ PLC Omron CPM1-CIF01 ⊷ PLC Omron CPM1A-40CDR-A-V1
PLC Omron CPM2A series
⊶ PLC Omron CPM2A-20CDR-A ⊶ PLC Omron CPM2A-30CDR-A ⊶ PLC Omron CPM2A-20CDR-D ⊶ PLC Omron CPM2A-30CDR-D ⊶ PLC Omron CPM2A-20CDT-D ⊶ PLC Omron CPM2A-30CDT-D ⊶ PLC Omron CPM2A-20CDT1-D ⊶ PLC Omron CPM2A-30CDT1-D ⊶ PLC Omron CPM2A-40CDR-A ⊶ PLC Omron CPM2A-60CDR-A ⊶ PLC Omron CPM2A-40CDR-D ⊶ PLC Omron CPM2A-60CDR-D ⊶ PLC Omron CPM2A-40CDT-D ⊶ PLC Omron CPM2A-60CDT-D ⊶ PLC Omron CPM2A-40CDT1-D ⊶ PLC Omron CPM2A-60CDT1-D 

PLC Omron CQM1 series
⊷ CQM1-CPU11-E ⊷ CQM1-CPU21-E ⊷ CQM1-CPU41-EV1
⊷ CQM1-CPU42-EV1 ⊷ CQM1-CPU43-EV1 ⊷ CQM1-CPU44-EV1
PLC Omron CS1 series
⊶ CS1H-CPU63-E ⊶ CS1H-CPU64-E ⊶ CS1H-CPU65-E ⊶ CS1H-CPU66-E ⊶ CS1G-CPU42-E ⊶ CS1G-CPU43-E ⊶ CS1G-CPU44-E ⊶ CS1G-CPU45-E
PLC Omron ZEN
⊷ PLC Omron ZEN-10C1AR-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-20C1AR-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-10C1DR-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-20C1DR-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-10C1DT-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-20C1DT-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-10C2AR-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-20C2AR-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-10C2DR-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-20C2DR-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-10C2DT-A-V2 ⊷ PLC Omron ZEN-20C2DT-A-V2 ⊷ ZEN-10C3AR-A-V2 ⊷ ZEN-20C3AR-A-V2 ⊷ ZEN-10C4AR-A-V2
ZEN-10C3DRA-V2 ⊷ ZEN-20C3DR-A-V2 ⊷ ZEN-10C4DR-A-V2
CP1E-E30SDR
- CP1E-E40SDR
- CP1H-X40DR/DT
- CP1H-XA40DR/DT
- CP1H-Y20DT-D
- CPM1A-30CDR, CPM1A-40CDR
- Modules : Communication CP1W-CIF01, CP1W-CIF11
CP1L-L14DR : DC 8 IN + 8 OUT Relay
- CP1H-X40DT-D : Digital 24 IN + 16 OUT Trans
- CP1H-XA40DR/DT : Digital 24 IN + 16 OUT Relay/Trans, Analog 4 IN + 2 OUT
- CPM1A-30CDR : DC 18 IN + 12 OUT Relay
- CPM1A-40CDR : DC 24 IN + 16 OUT Relay
- CQM1H-CPU11 + các module Input + Output
- CQM1H-CPU51 + các module Input + Output
- CS1G-CPU42H + 3 Module Input + 2 Module Output
- CJ1G-CPU42H + 3 Module Input + 2 Module Output
- CJ1M-CPU22
- CPM1A-8ER : 8 input
- Module C200H-LK201 : dùng lập trình cho C200H
- K3SC-10 : bộ chuyển đổi USB-RS232-RS485/422 online 2


CQM1-CPU21

CQM1-CPU41

CQM1-CPU42

CQM1-CPU43

CQM1-CPU44

CQM1-CPU41-V1

CQM1-CPU42-V1

CQM1-CPU43-V1

CQM1-CPU44-V1

CPM1

CPM1A

CPM1A-V1

SRM1-C02

CPM2A CPM2C

CQM1H-CPU11

CQM1H-CPU21

CQM1H-CPU51

CQM1H-CPU61

C200HE-CPU42

C200HG-CPU63

C200HG-CPU43

C200HX-CPU64

C200HX-CPU44

C200HE-CPU42-Z

C200HG-CPU63-Z

C200HG-CPU43-Z

C200HX-CPU85-Z

C200HX-CPU65-Z

C200HX-CPU64-Z

C200HX-CPU44-Z

C200HX-CPU34

C200HX-CPU54

C200HX-CPU34-Z

C200HX-CPU54-Z

C200HE-CPU32

C200HE-CPU32-Z

C200HG-CPU33

C200HG-CPU33-Z

C200HG-CPU53

C200HG-CPU53-Z

C200HE-CPU11

C200HE-CPU11-Z

CV500

CV1000

CV2000

CVM1

CVM1D

CS1G-CPU45

CS1G-CPU44

CS1G-CPU43

CS1G-CPU42

CS1G-CPU45H

CS1G-CPU44H

CS1G-CPU43H

CS1G-CPU42H

CS1G-CPU45-V1

CS1G-CPU44-V1

CS1G-CPU43-V1

CS1G-CPU42-V1

CS1H-CPU67

CS1H-CPU66

CS1H-CPU65

CS1H-CPU64

CS1H-CPU63

CS1H-CPU67H

CS1H-CPU66H

CS1H-CPU65H

CS1H-CPU64H

CS1H-CPU63H

CS1H-CPU67-V1

CS1H-CPU66-V1

CS1H-CPU65-V1

CS1H-CPU64-V1

CS1H-CPU63-V1

CJ1G-CPU45

CJ1G-CPU44

CJ1G-CPU45H

CJ1G-CPU44H

CJ1G-CPU43H

CJ1G-CPU42H

CJ1M-CPU23

CJ1M-CPU22

CJ1M-CPU21

CJ1M-CPU13

CJ1M-CPU12

CJ1M-CPU11

CJ1H-CPU66H

CJ1H-CPU65H

CJ2H-CPU64-EIP
CJ2H-CPU65-EIP
CJ2H-CPU66-EIP
CJ2H-CPU67-EIP
CJ2H-CPU68-EIP

CS1G-CPU45

CS1G-CPU44

CS1G-CPU43

CS1G-CPU42

CS1G-CPU45H

CS1G-CPU44H

CS1G-CPU43H

CS1G-CPU42H

CS1G-CPU45-V1

CS1G-CPU44-V1

CS1G-CPU43-V1

CS1G-CPU42-V1

CS1H-CPU67

CS1H-CPU66

CS1H-CPU65

CS1H-CPU64

CS1H-CPU67H

CS1H-CPU66H

CS1H-CPU65H

CS1H-CPU64H

CS1H-CPU63H

CS1H-CPU67-V1

CS1H-CPU66-V1

CS1H-CPU65-V1

CS1H-CPU64-V1

CS1H-CPU63-V1

CS1W-ETN01

CS1W-ETN11

CS1W-ETN21

CJ1G-CPU45

CJ1G-CPU44

CJ1G-CPU45H

CJ1G-CPU44H

CJ1G-CPU43H

CJ1G-CPU42H

CJ1M-CPU23

CJ1M-CPU22

CJ1M-CPU21

CJ1M-CPU13

CJ1M-CPU12

CJ1M-CPU11

CJ1H-CPU66H

CJ1H-CPU65H
CP1L-M40DR-A
CP1L-M40DR-D
CP1L-M40DT-D
CP1L-M40DT1-D
CP1L-M30DR-A
CP1L-M30DR-D
CP1L-M30DT-D
CP1L-M30DT1-D
CP1L-M20DR-A
CP1L-M20DR-D
CP1L-M20DT-D
CP1L-M20DT1-D
CP1L-M14DR-A
CP1L-M14DR-D
CP1L-M14DT-D
CP1L-M14DT1-D
C200H-AD001 数字量输入、输出混合模块
C200H-AD003 数字量输入模块
C200H-AD003 数字量输入、输出混合模块
C200H-B7A12 电源单元
C200H-B7A21 数字量输入模块
C200H-BAT09 电源单元
C200H-CN222 数字量输入模块
C200H-CN222 数字量输入、输出混合模块
C200H-CN222 PLC
C200H-CN311 数字量输入模块
C200H-CN711 数字量输入、输出混合模块
C200H-CN711 数字量输入模块
C200H-CT001-V1 高速计数模块
C200H-CT021 高速计数模块
C200H-DA001 数字量输入模块
C200H-DA002 数字量输入模块
C200H-DA003 数字量输入模块
C200H-DA004 数字量输入模块
C200H-DAC01 数字量输入、输出混合模块
C200H-IA122 分布式I/O
C200H-IA221 数字量输入模块
C200H-IA222 分布式I/O
C200H-ID211 分布式I/O
C200H-ID212 分布式I/O
C200H-ID215 分布式I/O
C200H-ID216 分布式I/O
C200H-LK201-V1 数字量输入、输出混合模块
C200H-MAD01 模拟量输入、输出混合模块
C200H-OC221 数字量输入、输出混合模块
C200H-OC222 数字量输入、输出混合模块
C200H-OC224 数字量输入、输出混合模块
C200H-OC225 数字量输入、输出混合模块
C200H-OD212 数字量输入、输出混合模块
C200H-OD215 数字量输入、输出混合模块
C200H-OD219 数字量输入、输出混合模块
C200H-OD219 数字量输入模块
C200H-PRO27-E 数字量输入、输出混合模块
C200H-PS221 数字量输入、输出混合模块
C200H-RM201 数字量输入、输出混合模块
C200H-SP001 数字量输入、输出混合模块
C200H-TC001 功能单元名称
C200H-TC103 专用I/O单元
C200HE-CPU11-E CPU单元
C200HE-CPU42-E CPU单元
C200HG-CPU43-E CPU单元
C200HG-CPU63-E CPU单元
C200HW-BC031 数字量输入、输出混合模块
C200HW-BC051 PLC底板
C200HW-BC081-V1 数字量输入、输出混合模块
C200HW-BC081-V1 PLC底板
C200HW-BC101-V1 数字量输入、输出混合模块
C200HW-BC101-V1 PLC底板
C200HW-BC101-V1 PLC
C200HW-BI051 PLC底板
C200HW-BI081-V1 数字量输入、输出混合模块
C200HW-BI101-V1 数字量输入、输出混合模块
C200HW-BI101-V1 PLC底板
C200HW-COM06-EV1 通讯适配器
C200HW-COM06-EV1 通讯模块
C200HW-ME04K 数字量输入、输出混合模块
C200HW-ME16K 数字量输入、输出混合模块
C200HW-NC213 数字量输入、输出混合模块
C200HW-PA204 数字量输入、输出混合模块
C200HW-PA204 电源单元
C200HW-PA204 PLC
C200HW-PA204R 开关电源
C200HW-PA204S 数字量输入、输出混合模块
C200HW-PA204S PLC
C200HX-CPU44-E CPU单元
C200HX-CPU64-E CPU单元
C500-BAT08 电源单元
C500-BAT08 PLC底板
C500-DA101 模拟量输入/输出模块
C500-OD211 专用I/O单元
CJ1G-CPU42H CPU单元
CJ1G-CPU43H CPU单元
CJ1G-CPU44H CPU单元
CJ1M-CPU11 CPU单元
CJ1M-CPU12 CPU单元
CJ1M-CPU13 CPU单元
CJ1M-CPU21 CPU单元
CJ1M-CPU22 CPU单元
CJ1M-CPU23 CPU单元
CJ1W-AD041-V1 数字量输入模块
CJ1W-BAT01 电源单元
CJ1W-CIF11 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-CLK21-V1 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-CT021 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-DA021 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-DA021
CJ1W-DA08C 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-DA08V 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-DRM21 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-ETN21 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-IC101 分布式I/O
CJ1W-ID211 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-ID231 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-ID232 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-ID261 模拟量输入、输出混合模块
CJ1W-II101 分布式I/O
CJ1W-MAD42 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-NC113 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-NC213 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-NC413 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-OC201 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-OC211 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-OD201 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-OD211 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-OD211
CJ1W-OD231 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-OD231
CJ1W-OD261 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-PA202 电源单元
CJ1W-PA205R 电源单元
CJ1W-SCU41-V1 数字量输入、输出混合模块
CJ1W-SCU41-V1 通讯模块
CJ1W-TC101 分布式I/O
CJ1W-TER01 数字量输入、输出混合模块
CP1H-X40DR-A PLC本体
CP1H-X40DT-D PLC本体
CP1H-XA40DR-A PLC本体
CP1H-XA40DT-D PLC本体
CP1L-L14DR-A 一体化PLC
CP1L-L14DR-D 一体化PLC
CP1L-L14DT-D 一体化PLC
CP1L-L14DT1-D 一体化PLC
CP1L-L14DT1-D PLC本体
CP1L-L20DR-A 一体化PLC
CP1L-L20DR-D 一体化PLC
CP1L-L20DT-D 一体化PLC
CP1L-L20DT1-D PLC本体
CP1L-L20DT1-D 一体化PLC
CP1L-M30DR-A 一体化PLC
CP1L-M30DR-A PLC本体
CP1L-M30DR-D PLC本体
CP1L-M30DR-D 一体化PLC
CP1L-M30DT-D 一体化PLC
CP1L-M30DT-D PLC本体
CP1L-M30DT1-D PLC本体
CP1L-M30DT1-D 一体化PLC
CP1L-M40DR-A 一体化PLC
CP1L-M40DR-A PLC本体
CP1L-M40DR-D 一体化PLC
CP1L-M40DR-D PLC本体
CP1L-M40DT-D 一体化PLC
CP1L-M40DT-D PLC本体
CP1L-M40DT1-D 一体化PLC
CP1L-M40DT1-D PLC本体
CP1W-16ER PLC本体
CP1W-20EDT1 PLC本体
CP1W-40EDR PLC本体
CP1W-40EDT PLC本体
CP1W-8ED 一体化PLC
CP1W-8ET 一体化PLC
CP1W-8ET1 PLC本体
CP1W-AD041 PLC本体
CP1W-CIF01 连接电缆
CP1W-CIF11 连接电缆
CP1W-CN811 连接电缆
CP1W-DA021 PLC本体
CP1W-DA041 PLC本体
CP1W-EXT01 通讯适配器
CP1W-ME05M 通讯适配器
CPM1-CIF01 连接电缆
CPM1-CIF11 连接电缆
CPM1A-10CDR-A-V1 PLC本体
CPM1A-10CDR-A-V1 一体化PLC
CPM1A-10CDR-D-V1 PLC本体
CPM1A-10CDT-D-V1 PLC本体
CPM1A-16ER 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-20CDR-A-V1 PLC本体
CPM1A-20CDR-D-V1 PLC本体
CPM1A-20CDT-A-V1 PLC本体
CPM1A-20EDR1 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-20EDT PLC本体
CPM1A-30CDR-A-V1 PLC本体
CPM1A-30CDR-D-V1 PLC本体
CPM1A-40CDR-A-V1 PLC本体
CPM1A-40CDR-D-V1 PLC本体
CPM1A-40CDT-D-V1 PLC本体
CPM1A-40EDR 扩展模块
CPM1A-40EDT 扩展模块
CPM1A-40EDT
CPM1A-40EDT 通讯模块
CPM1A-8ED 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-8ER 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-8ET 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-AD041 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-CIF12 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-DA041 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-MAD01-NL  数字量输入、输出混合模块
CPM1A-MAD11 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-TS001 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-TS101 数字量输入、输出混合模块
CPM1A-TS102 数字量输入、输出混合模块
CPM1A/CPM2A编程手册 其他特殊功能模块
CPM2A-20CDR-A PLC本体
CPM2A-20CDT-D PLC本体
CPM2A-30CDR-A PLC本体
CPM2A-30CDR-D PLC本体
CPM2A-40CDR-A PLC本体
CPM2A-60CDR-A PLC本体
CPM2A-60CDR-D PLC本体
CPM2A-BAT01 电源单元
CPM2AE-60CDR-A PLC本体
CPM2AH-20CDR-A PLC本体
CPM2AH-30CDR-A PLC本体
CPM2AH-30CDR-A 一体化PLC
CPM2AH-40CDR-A PLC本体
CPM2AH-60CDR-A PLC本体
CQM1-AD041 模拟量输入、输出混合模块
CQM1-AD041 模拟量输入模块
CQM1-AD042 模拟量输入、输出混合模块
CQM1-CIF01 连接电缆
CQM1-CIF02 连接电缆
CQM1-CIF02(J) 连接电缆
CQM1-DA021 模拟量输入、输出混合模块
CQM1-ID211 数字量输入、输出混合模块
CQM1-ID211 数字量输入模块
CQM1-ID212 数字量输入、输出混合模块
CQM1-ID213 数字量输入、输出混合模块
CQM1-IPS01 数字量输入、输出混合模块
CQM1-IPS02 数字量输入、输出混合模块
CQM1-IPS02
CQM1-ME04K 数字量输入、输出混合模块
CQM1-OC221 数字量输入、输出混合模块
CQM1-OC222 数字量输入、输出混合模块
CQM1-OD211 数字量输入、输出混合模块
CQM1-OD212 数字量输入、输出混合模块
CQM1-OD213 数字量输入、输出混合模块
CQM1-PA203 电源单元
CQM1-PA206 电源单元
CQM1-PD026 模拟量输入、输出混合模块
CQM1-PRO01-E 通讯适配器
CQM1-PRO01-E PLC周边产品
CQM1-PRO01-E
CQM1-PRO01-E 模拟量输入、输出混合模块
CQM1-TC101 模拟量输入、输出混合模块
CQM1H-CPU11 CPU单元
CQM1H-CPU21 CPU单元
CQM1H-CPU51 CPU单元
CQM1H-CPU61 CPU单元
CQM1H-CTB41 模拟量输入模块
CQM1H-MAB42 模拟量输入模块
CQM1H-PLB21 模拟量输入、输出混合模块
CQM1H-PLB21 内装板
CQM1H-SCB41 高速计数模块
CQM1H-SCB41 内装板
CQM1H编程手册 数字量输入、输出混合模块
CQM1H操作手册 数字量输入、输出混合模块
CS1G-CPU42H CPU单元
CS1W-BAT01 电源单元
CS1W-BC103 PLC底板
CS1W-CIF31 模拟量输入、输出混合模块
CS1W-CN114 模拟量输入、输出混合模块
CS1W-CN118 模拟量输入、输出混合模块
CS1W-CN223 模拟量输入、输出混合模块
CS1W-CN226 模拟量输入、输出混合模块
CS1W-CN313 模拟量输入、输出混合模块
CS1W-CN713 模拟量输入、输出混合模块
CS1W-NC213 模拟量输入、输出混合模块

CP1H-X40DR-A
CP1H-X40DT1-D
CP1H-X40DT1-D
CP1H-X40DT-D
CP1H-XA40DR-A
CP1H-XA40DT1-D
CP1H-XA40DT1-D
CP1H-XA40DT-D
CP1H-Y20DT-D
CP1L-L10DR-A
CP1L-L10DR-D
CP1L-L10DT1-D
CP1L-L10DT-D
CP1L-L14DR-A
CP1L-L14DR-D
CP1L-L14DT1-D
CP1L-L14DT-D
CP1L-L20DR-A
CP1L-L20DR-D
CP1L-L20DT1-D
CP1L-L20DT-D
CP1L-M30DR-A
CP1L-M30DR-D
CP1L-M30DT1-D
CP1L-M30DT-D
CP1L-M40DR-A
CP1L-M40DR-D
CP1L-M40DT1-D
CP1L-M40DT-D
CP1L-M60DR-A
CP1L-M60DR-D
CP1L-M60DT1-D
CP1L-M60DT-D
CP1W-16ER
CP1W-16ET
CP1W-16ET1
CP1W-20EDR1
CP1W-20EDT
CP1W-20EDT(Q)
CP1W-20EDT1
CP1W-20EDT1(Q)
CP1W-32ER
CP1W-32ET
CP1W-32ET1
CP1W-40EDR
CP1W-40EDT
CP1W-40EDT1
CP1W-8ED
CP1W-8ED(Q)
CP1W-8ER
CP1W-8ER(Q)
CP1W-8ET
CP1W-8ET(Q)
CP1W-8ET1
CP1W-8ET1(Q)
CP1W-AD041
CP1W-CIF01
CP1W-CIF11
CP1W-CN811
CP1W-DA021
CP1W-DA041
CP1W-DAM01

CP1E-E40DR-A -CH
CP1E-N14DR-A
CP1E-N14DR-D
CP1E-N14DT1-A
CP1E-N14DT1-D
CP1E-N14DT-A
CP1E-N14DT-D
CP1E-N20DR-A -CH
CP1E-N20DR-D -CH
CP1E-N20DT1-A -CH
CP1E-N20DT1-D -CH
CP1E-N20DT-A -CH
CP1E-N20DT-D -CH
CP1E-N30DR-A -CH
CP1E-N30DR-D -CH
CP1E-N30DT1-A -CH
CP1E-N30DT1-D -CH
CP1E-N30DT-A -CH
CP1E-N30DT-D -CH
CP1E-N40DR-A -CH
CP1E-N40DR-D -CH
CP1E-N40DT1-A -CH
CP1E-N40DT1-D -CH
CP1E-N40DT-A -CH
CP1E-N40DT-D -CH
CP1E-N60DR-A
CP1E-N60DR-D
CP1E-N60DT1-A
CP1E-N60DT1-D
CP1E-N60DT-A
CP1E-N60DT-D
CP1E-NA20DR-A
CP1E-NA20DT1-D
CP1E-NA20DT-D
CP1H-X40DR-A
CP1H-X40DT1-D
CP1H-X40DT1-D
CP1H-X40DT-D
CP1H-XA40DR-A
CP1H-XA40DT1-D
CP1H-XA40DT1-D
CP1H-XA40DT-D
CP1H-Y20DT-D