Trang chủ‎ > ‎Sửa PLC‎ > ‎Sửa PLC Simens‎ > ‎

Sửa PLC Simens S7-400

Chuyên sửa chữa PLC Simens S7-400 
Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm chuyên sửa chữa PLC Simens nhiều năm.
>> PLC S7-400 đã được thiết kế cho hệ thống các giải pháp trong các lĩnh vực sản xuất và quá trình tự động hóa,  tốc độ và thời gian đáp ứng xác định đảm bảo thời gian chu kỳ máy ngắn trên máy tốc độ cao trong ngành công nghiệp sản xuất.
khả năng giao tiếp tuyệt vời và giao diện tích hợp làm cho bộ điều khiển quá trình SIMATIC S7-400 lý tưởng cho các nhiệm vụ lớn hơn như sự phối hợp của toàn bộ hệ thống. Phạm vi được phân loại của CPU cho phép khả năng mở rộng và khả năng I / O ngoại vi là hầu như không giới hạn. 
Sửa Lỗi PLC S7-400
- PLC Siemens S7-400 bị lỗi tín hiệu đầu vào
 PLC Siemens S7-400 bị lỗi tín hiệu đầu ra
♪ PLC Siemens S7-400 có đầu ra bị chập hoặc bị đứt một số cổng
♪ PLC Siemens S7-400 có đầu ra bị đứt một số cổng
♪ PLC Siemens S7-400 bị cháy nổ main mạch
♪ PLC Siemens S7-400 bị lỗi giao tiếp
♪ PLC Siemens S7-400 bị báo đèn SF, Stop
♪ PLC Siemens S7-400 bị lỗi EFROM
♪ PLC Siemens S7-400 bị lỗi bo nguồn
♪ PLC Siemens S7-400 bị lỗi bo CPU
♪ PLC Siemens S7-400 bị lỗi bo I/O
♪ PLC Siemens S7-400 bị cháy nổ board mạch
♪ PLC Siemens S7-400 bị lỗi nguồn không có đèn tín hiệu
♪ PLC Siemens S7-400 bị mất nguồn, không có đèn nào sáng
♪ PLC Siemens S7-400 bị chập nguồn
Các mã của PLC S7-400 chúng tôi đã sửa:

>> S7-400 Power Supply
6ES7 407-0DA02-0AA0 6ES7 407-0KA02-0AA0 6ES7 407-0KR02-0AA0 6ES7 407-0RA02-0AA0 6ES7 405-0DA02-0AA0 6ES7 405-0KA02-0AA0 6ES7 405-0RA02-0AA0 6ES7 971-0BA00
>> S7-400 CPU
6ES7 412-3HJ14-0AB0 6ES7 414-4HM14-0AB0 6ES7 417-4HT14-0AB0 6ES7 400-0HR00-4AB0 6ES7 400-0HR50-4AB0 6ES7 412-1XJ05-0AB0 6ES7 412-2XJ05-0AB0 6ES7 414-2XK05-0AB0 6ES7 414-3XM05-0AB0 6ES7 414-3EM05-0AB0 6ES7 416-2XN05-0AB0 6ES7 416-3XR05-0AB0 6ES7 416-3ER05-0AB0 6ES7 416-2FN05-0AB0 6ES7 416-3FR05-0AB0 6ES7 417-4XT05-0AB0
>> S7-400 I/O modules
6ES7 952-0AF00-0AA0 6ES7 952-1AH00-0AA0 6ES7 952-1AK00-0AA0 6ES7 952-1AL00-0AA0 6ES7 952-1AM00-0AA0 6ES7 952-1AP00-0AA0 6ES7 952-1AS00-0AA0 6ES7 952-1AY00-0AA0 6ES7 952-0KF00-0AA0 6ES7 952-0KH00-0AA0 6ES7 952-1KK00-0AA0 6ES7 952-1KL00-0AA0 6ES7 952-1KM00-0AA0 6ES7 952-1KP00-0AA0 6ES7 952-1KS00-0AA0 6ES7 952-1KT00-0AA0 6ES7 952-1KY00-0AA06ES7 421-7BH01-0AB0 6ES7 421-1BL01-0AA0
6ES7 421-1EL00-0AA0 6ES7 421-1FH20-0AA0
6ES7 421-7DH00-0AB0
6ES7 422-1BH11-0AA0 
6ES7 422-1BL00-0AA0 6ES7 422-7BL00-0AB0
6ES7 422-1FH00-0AA0 6ES7 422-1HH00-0AA0
6ES7 431-0HH00-0AB0 6ES7 431-1KF00-0AB0
6ES7 431-1KF10-0AB0 6ES7 431-1KF20-0AB0
6ES7 431-7QH00-0AB0 6ES7 431-7KF00-0AB0
6ES7 431-7KF10-
0AB0 

6ES7 432-1HF00-0AB0
6ES7 450-1AP00-0AE0
6ES7 451-3AL00-0AE0  ES7 452-1AH00-0AE0 6ES7 453-3AH00-0AE0 6ES7 455-0VS00-0AE0
6ES7 455-1VS00-0AE0 6ES7 953-8LJ20-0AA06ES7 953-8LL20-0AA0 
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 440-1CS00-0YE0 6ES7 441-1AA04-0AE06ES7 441-2AA04-0AE0
6ES7 963-1AA00-0AA0
6ES7 963-3AA00-0AA06ES7 870-1AA01-0YA0 6ES7 870-1AB01-0YA0 6ES7 960-1AA04-0XA0 6ES7 960-1AB04-0XA0 6ES7 960-1AA04-5AA0 6ES7 960-1AA04-5BA0 6ES7 960-1AA04-5KA0 6ES7 833-1CC01-0YA5 6ES7 833-1CC00-6YX0 6ES7 197-1LA04-0XA0 6ES7 492-1AL00-0AA0 6ES7 400-1TA01-0AA0 6GK7 443-5FX02-0XE0 6GK7 443-5DX04-0XE0 6GK7 443-1EX20-0XE0 6GK7 443-1GX20-0XE06ES7 963-2AA00-0AA0 6ES7 400-1JA01-0AA0 6ES7 400-1TA11-0AA0 6ES7 400-1JA11-0AA0 6ES7 401-2TA01-0AA0 6ES7 400-2JA00-0AA0 6ES7 400-2JA10-0AA0 6ES7 403-1TA01-0AA0 6ES7 403-1JA01-0AA0 6ES7 403-1TA11-0AA0 6ES7 403-1JA11-0AA0 6ES7 460-0AA01-0AB0 6ES7 461-0AA01-0AA0 6ES7 468-1AH50-0AA0 6ES7 468-1BB50-0AA0 6ES7 461-0AA00-7AA0 6ES7 460-1BA01-0AB0 6ES7 461-1BA01-0AA0 6ES7 468-3AH50-0AA0 6ES7 468-3BB50-0AA0 6ES7 460-3AA01-0AB0 6ES7 461-3AA01-0AA0 6ES7 468-1BF00-0AA0 6ES7 468-1CB00-0AA0 6ES7 468-1CC50-0AA0 6ES7 468-1CF00-0AA0 6ES7 468-1DB00-0AA0 6ES7 461-3AA00-7AA0 6ES7 463-2AA00-0AA0 6ES7 964-2AA04-0AB0