Lỗi kết nối Download PLC Siemens S7-200 CN


Lỗi: “A compile error occurred,check non-fatal errors for more information”

Lỗi này xảy ra khi bạn dùng PLC Siemens S7-200 CN, các dòng cho thị trường china như: CPU222CN, CPU224CN…

Khắc phục:

            - Trước tiên bạn cần cài phiên bản Step 7 Microwin V4.0 SP9 tại đây

Cách 1:  Chuyển ngôn ngữ phần mềm Step 7 thành Chinese : Tool –> Option –> General –> Languge = Chinese

Cách 2: Chuyển Control Panel –> Region and language –> Location = Vietnam