Biến tần cho bơm điều áp

Thực trạng: 
Nhu cầu sử dụng nước thay  đổi liên tục trong ngày, Vào những giờ cao điểm thì sử dụng nhiều còn lại vào những giờ thấp điểm thì sử dụng rất ít do vậy chúng ta có thể sử dụng biến tần để thay đổi tốc độ của bơm theo nhu cầu của phụ tải nhằm dẫn đếnhiệu quả tiết kiệm năng lượng.Hệ thống biến tần cho bơm sẽ thay đổi tốc độ của động cơ và đóng mở bơm dẫn tới tiết kiệm năng lượng. 
Nguyên tắc hoạt Động:
Xét 2 bơm sau:
Đầu tiên Biến tần sẽ đóng relay 1 cho động cơ 1 hoạt 
động theo chế độ  điều khiển PID, khi nhu cầu phụ tải 
tăng lên thì  áp suất đường ống sẽ giảm biến tần sẽ điều
khiển động cơ 1 chạy tới tốc độ cực đại, nếu như vẫn 
chưa đáp  ứng đủ nhu cầu thì động cơ 1 sẽ được ngắt 
ra, và sau một khoảng thời gian cài  đặt  T1 realay 2 sẽ
đóng lại động cơ 1  sẽ được chạy với tần số lưới  điện, 
sau một khoảng thời gian T2 biến tần sẽ đóng realay 3  
động cơ 2 chạy dưới sự  điều  khiển của biến tần, tương 
tự như vậy khi nhu cầu phụ tải giảm thì  áp suất  đường 
ống tăng cao biến tần  điều  khiển động cơ 2 giảm tốc độ khi mà động cơ 2 đã giảm xuống mức thấp nhất mà áp 
suất trong đường  ống vẫn còn cao  thì  biến tần sẽ ngắt realay 2  động cơ 1 sẽ ngắt ra, lúc này chỉ cò n biến tần  
điều khiển động cơ 2, và nếu như áp  suất trong  đường  ống vẫn còn cao thì biến tần sẽ giảm tốc độ  động cơ 2
 xuống  nếu như  động cơ 2  đã giảm xuống  mức thấp nhất mà áp suất vẫn còn cao thì sau một khoảng thời gian 
T3 biến tần sẽ rơi vào trạng thải ngủ. Nếu như  nhu  cầu phụ tải tăng áp suất  đường  ống lại giảm thì  đến một tần 
số nào  đó biến tần sẽ hoạt động trở lại và chu trình  sẽ lặp lại. 
Tủ Biến tần cho hệ thống bơm điều áp:
Tài Liệu kỹ thuật:
Liên hệ: 0913 506 739

Bản vẽ điều khiển điều áp 4 bơm
www.mediafire.com/download/xuhxdggr22rceck/Ban+ve++dieu+khien+4+BOM.pdf
Tài liệu thuyết trình:
http://www.mediafire.com/download/t51l6gdmr1itous/Gi%C3%A3i+ph%C3%A1p+bi%E1%BA%BFn+t%E1%BA%A7n+CP2000+cho+b%C6%A1m+%C4%91i%E1%BB%81u+%C3%A1p.zip

 Tài liều bơm điều áp 4 bơm
http://www.mediafire.com/download/c3t1gr7kcapdbjp/New+Folder+%282%29.zip