Hướng dẫn thiết lập điều khiển HMI Delta từ xa trên PC

    Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Trần Gia gửi đến quý khách bài viết hướng dẫn dưới đây nhằm giúp quý khách giám sát chương trình của mình từ xa để thuận tiện cho việc quản lý và điều khiển.
    Bài viết chỉ áp dụng cho các Model HMI Delta có kết nối Enthernet. Phần mềm giám sát eRemote vui lòng vào đây để tải .


I. Thiết lập NetWork HMI

    B1. Mở phần mền DOP-B  chọn File/New và chọn model HMI (VD: B07E411) và chọn Next.

    B2. Chọn thiết lập cổng Ethernet như hình.

        Thiết lập IP tĩnh cho HMI. (Để hiểu rõ việc thiết lập địa chỉ Enthernet như hình dưới , Quý khách vui lòng tìm hiểu thêm         về việc thiết lập địa chỉ IP tĩnh .)

         Nhấn Finish để hoàn tất.

     B3.  Vào Options/ Configuration/ NetwworkApp/ Network application.

                                                                        Hoàn tất thiết lập Network HMI.

    Sau khi thiết lập hoàn tất địa chỉ IP trên HMI. Người dùng cần thiết lập địa chỉ IP trên PC để đồng bộ với HMI. (Tìm hiểu thêm cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh trên PC.) 

II.  eRemote

     B1. Mở eRemote sẽ xuất hiện bảng như dưới hoặc nhấn Connection/New

    B2. Nhập mật khẩu đã thiết lập ở phần I. (Mặc định là 12345678)

                    

    B3. Đợi Load Data và kết quả.