sửa màn hình HMI wintek

Tran Gia Automation
Chuyên cung cấp Sửa chữa màn hình HMI Winteck, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp và sửa chữa màn hình của của các hãng Mitsubishi, Delta, Simens, Winview, Omron, Samkoon giá tốt nhất
Hàng chính hãng, bảo hành uy tín nhanh nhất cho Quý khách hàng.

Chuyên sửa chữa Màn hình HMI Weintek
Với đội ngũ kỹ thuật chuyên sửa chữa màn hình HMI nhiều năm kinh nghiệm sẽ sửa chữa và khắc phục sự cố nhanh nhất cho Quý khách hàng, Các sản phẩm của Weintek được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9000 
.Chuyên sửa chữa 
- Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek bị nứt, vỡ
Sửa  Màn hình cảm ứng HMI Weintek hiển thị mờ
Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek hiển thị bị chấm đen
Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek bị hiển thị sọc
Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek không hiển thị, không sáng
Sửa Màn hình HMI Weintek bị treo (bị đơ), không thể cảm ứng
Sửa  Màn hình cảm ứng HMI chạm không ăn
Sửa Màn hình HMI Weintek bị lỗi nguồn, mất nguồn
Các dòng màn hình chúng tôi đã từng sửa
Màn hình HMI Weintek iER series HMI Weintek MT8070iER1
hmi-weintek-ier-series hmi-weintek-mt8070ier Màn hình HMI Weintek eMT series  hmi-weintek-emt-series HMI Weintek eMT3070B HMI Weintek eMT3105P hmi-weitek-emt3070b hmi-weintek-emt3105p HMI Weintek eMT3120A HMI Weintek eMT3150A hmi-weintek-3120a hmi-weintek-3150a Màn hình HMI Weintek cMT series
Hmi-weintek-cmt-series HMI Weintek cMT3151 HMI Weintek cMT-iPC15 Hmi-weintek-cmt3151 hmi-weintek-cmtipc15 HMI Weintek cMT-iV5 hmi-weintek-cmtiv5 Màn hình HMI Weintek i series hmi-weintek-i-series HMI Weintek MT6070iH HMI Weintek MT8070iH hmi-weintek-mt6070ih hmi-weintek-mt8070ih
Màn hình HMI Weintek XE series
hmi-weintek-xe-series HMI Weintek MT8090XE HMI Weintek MT8091XE hmi-weintek-8090xe hmi-weintek-mt8091xe
HMI Weintek MT8092XE hmi-weintek-mt8092xe HMI Weintek MT8121XE HMI Weintek MT8150XE hmi-weintek-mt8121xe hmi-weintek-mt8150xe Màn hình HMI Weintek iE series hmi-weintek-ie-series HMI Weintek MT8050iE HMI Weintek MT8070iE hmi-weintek-mt8050ie hmi-weintek-mt8070ie HMI Weintek MT8071iE HMI Weintek MT8073iE hmi-weintek-mt8071ie hmi-weintek-mt8073ie HMI Weintek MT8100iE HMI Weintek MT8101iE
hmi-weintek-mt8100ie hmi-weintek-mt8101ie HMI Weintek MT8102iE HMI Weintek MT8103iE hmi-weintek-mt8102ie hmi weintek-mt8103ie 
Linh kiện sửa chữa:

Chuyên sửa chưa Màn hình HMI Weintek
Thay tấm cảm ứng HMI 4.3” Weintek : HMI iE series
Thay tấm cảm ứng HMI 7” Weintek : HMI iER series, HMI iE series, HMI eMT series, HMI i series
Thay tấm cảm ứng HMI 9.7” Weintek : HMI XE series, HMI cMT series
Thay tấm cảm ứng HMI 10.1” Weintek : HMI iE series
Thay tấm cảm ứng HMI 10.4” Weintek : HMI eMT series
Thay tấm cảm ứng HMI 12” Weintek : HMI XE series
Thay tấm cảm ứng HMI 12.1” Weintek : HMI eMT series
Thay tấm cảm ứng HMI 15” Weintek : HMI XE series, HMI cMT series, HMIMT505 series: MT505S        MT505T         MT505TV5
MT506 series: MT506L        MT506LV       MT506LV4     MT506MV      MT506MWMT506S        MT506SE       MT506SV4     MT506T          MT506TE                               MT506TV     MT506TV4 MT508 series: MT508S         MT508SE       MT508SV4     MT508T         MT508TE                               MT508TV     MT508TV5
MT509 series: MT509M       MT509LV4     MT509MV4
MT510 series: MT510L        MT510LV4     MT510MV4    MT510SV4                               MT510T        MT510TE       MT510TV       MT510TV4    MT510TV5

02 - Sửa chữa HMI Weintek MT600 series    MT606T         MT606TV       MT606TV2    MT606TV3    MT607i           MT608TV2
    MT610i           MT610XH       MT612X         MT615X
03 – Sửa chữa HMI Weintek MT6000 series
MT6000 series: MT6000i    MT6000iP
MT6050 series: MT6050i    MT6050iP      MT6051iP
MT6070 series: MT6071iE  MT6070iE      MT6070iE2    MT6071iE      MT6070i                                 MT6070iP      MT6071iP  MT6070iH2
MT6100 series: MT6100i    MT6100iV2    MT6103iP
04 – Sửa chữa HMI Weintek MT8000 series
MT8000 series: MT8000i    MT8000iE      MT8000XE
MT8050 series: MT8050i    MT8050iP      MT8051iP      MT8056
MT8070 series: MT8070i    MT8071iE      MT8071iP      MT8080
MT8100 series: MT8100i    MT8104          MT8104X       MT8104XH      MT8121X   MT8150X
05 – Sửa chữa HMI Weintek cMT series
      cMT3151        cMT-iPC15     cMT-iV5
06 – Sửa chữa HMI Weintek eMT series
    eMT3070B     eMT3105P     eMT3120A     eMT3150A
07 – Sửa chữa HMI Weintek i series
    MT6070iH      MT8070iH      MT8070iH2   MT8104iH
08 – Sửa chữa HMI Weintek iE series
    MT8050iE      MT8070iE      MT8071iE      MT8073iE      MT8100iE
    MT8101iE      MT8102iE      MT8103iE
09 – Sửa chữa HMI Weintek iER series:  MT8070iER1
10 – Sửa chữa HMI Weintek XE series    MT8090XE     MT8091XE     MT8092XE     MT8120XE     MT8121XE     MT8150XE