HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PLC ES2 SERIES VỚI MODUL DVP02DA-E2/ DVP04DA-E2

 Công ty TNHH Kỹ thuật tự động hoá Trần Gia xin gửi đến quý khách bài viết hướng dẫn về việc đấu nối, giới thiệu lệnh cơ bản, ví dụ Code PLC... cơ bản để quý khách có thể tham khảo.

    Để mua hàng hoặc cần được hỗ trợ thêm quý khách vui lòng liên hệ Công ty Kỹ thuật tự động hoá Trần Gia để có thêm những hỗ trợ cần thiết. 

    Tài liệu của các Modul đặc biệt vui lòng truy cập tại đây

1. Ghép nối phần cứng:

    Lưu ý: Cấp nguồn 24V cho Modul nếu không sẽ báo đèn ERROR.

    Sơ đồ đấu nối ngõ ro cho modul  DVP04AD-E2 . 


2. Sơ lược 2 dòng lệnh kết nối tới Modul trong PLC Delta :

    A. Lệnh TO : 

        ► m1 : Vị trí modul kết nối vối PLC (Ví trị modul được tính bắt đầu từ 0 ).

        Như phần 1 kết nối với PLC thì 04DA-E2 là vị trí số 0, 04AD-E2 là vị trí số 1

        ► m2: CR#. Trong tài liệu của Modul sẽ có bảng thông tin của các CR# tương ứng với các chức năng của     Modul.

        ► S : Thanh ghi nhập/ xuất dữ liệu từ Modul

        ► n : Dữ liệu Data PLC sẽ ghi trong 1 thời điểm (Mặc định thường là K1) 

    B. Lệnh FROM :

        ► m1 : Vị trí modul kết nối vối PLC (Ví trị modul được tính bắt đầu từ 0 ).

        Như phần 1 kết nối với PLC thì 04DA-E2 là vị trí số 0, 04AD-E2 là vị trí số 1

        ► m2: CR#. Trong tài liệu của Modul sẽ có bảng thông tin của các CR# tương ứng với các chức năng của Modul.

        ► D : Thanh ghi đọc dữ liệu từ Modul

        ► n : Dữ liệu Data PLC sẽ ghi trong 1 thời điểm (Mặc định thường là K1)

    C. Bảng CR (Thanh ghi dữ liệu) của Modul DVP04AD-E2 : 

3. Ví dụ Code PLC kết nối Modul :

    ►Dòng 1: Lệnh TO – nhập dữ liệu đến modul :

        + Modul ở vị trí K0 (xem kết nối ở mục 1)

        + K2: Ứng với CR #2 (Cài đặt chế độ ngõ ra cho kênh 1 (CH1) ).

        + H0: Ngõ ra của CH1 được chọn là Mode 1 : -10V -> 10V

        + K1: Dữ liệu Data PLC sẽ ghi trong 1 thời điểm

    ►Dòng 2, 3, 4 tương ứng cho 3 kênh còn lại.

    ►Dòng 5: Lệnh TO – nhập dữ liệu đến modul :

        + Modul ở vị trí K0 (xem kết nối ở mục 1)

        + K28: Ứng với CR #28 (Cộng thêm giá trị cho ngõ ra của kênh 1 )

        + D100: Thanh ghi nạp giá trị tương ứng cho ngõ ra CH1.

            04DA-E2 có dãy chỉ sổ là -32000 ->32000 tương ứng với -10V-> 10V (Hoặc 0A -> 20mA tùy theo người dùng chọn chế                độ ngõ ra)

            Do vậy: Nếu nạp vào D100 = 32000 tương ứng ngõ ra CH1 sẽ out ra 10V

            D100=16000 tương ứng CH1 sẽ out ra 5V

        + K1: Dữ liệu Data PLC sẽ ghi trong 1 thời điểm

    ►Dòng 6,7,8 tương ứng cho 3 kênh còn lại