Dòng PLC EH2 chuyên phát xung AC Servo, tốc độ phát xung 200KZ. 
Thông số kỹ thuật:
  • Là PLC  toàn diện cho những ứng dụng lớn và đa chức năng của PL Delta.
  • Số chân MPU: 16/20/24/32/40/60.
  • Số I/O tối đa: 512.
  • Dung lượng chương trình: 16k steps.
  • Thanh ghi dữ liệu: 10k words.
  • Thanh ghi mở rộng: 10k words.
  • Đầu vào tốc độ cao 200KHz.
  • Ngõ ra phát xung tốc độ cao 200KHz:
  • Loại 20 và loại 32 I/O: 2 ngõ Y0 – Y2 .
  • Loại 40 I/O: 2 ngõ Y4 – Y6 và 2 nhóm ngõ ra pha A/B có 4 điểm (Y0, Y1), (Y2, Y3) phát xung tốc độ cao 200KHz.
Số cổng truyền thông: 1 cổng RS-232 và 1 cổng RS-485 hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS ASCII/RTU.

Tài Liêu:
http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/control_plc_product.asp?pid=3&cid=1&itid=1