PLC Mitsubishi FX3S

PLC FX3S dòng PLC mới cấu hình cao, giá rẻ:

Cấu hình:
PLC Mitsubishi FX3SỨng dụng rộng rãi trong công nghiệp:
Mã hàng:
FX3S-10MR/ES • FX3S-14MR/ES • FX3S-20MR/ES • FX3S-30MR/ES • FX3S-30MR/ES-2AD • FX3S-10MR/DS • FX3S-14MR/DS • FX3S-20MR/DS • FX3S-30MR/DS • FX3S-10MT/ES(S) • FX3S-14MT/ES(S) • FX3S-20MT/ES(S) • FX3S-30MT/ES(S) • FX3S-30MT/ES(S)-2AD • FX3S-10MT/DS(S) • FX3S-14MT/DS(S) • FX3S-20MT/DS(S) • FX3S-30MT/DS(S