Sửa màn hình HMI Mitsubishi

Trung tâm bảo hành chuyên sửa màn hình HMI Mitsubishi 

Cam kết sửa nhanh nhất, giá rẻ nhất trên thị trường

A900, sửa chữa HMI Mitsubishi F900, sửa màn hình HMI Mitsubishi GOT1000, sửa chữa HMI Mitsubishi GOT2000

sửa màn hình hmi mitsubishi

>> Các lỗi của màn hình Misubishi:

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi / hư bo nguồn, bo công suất, bo CPU.

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị mất nguồn, không thể khởi động.

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị nổ tụ, nổ bo mạch.

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị nứt/ bể màn hình cảm ứng

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi cảm ứng không ăn, bị đơ, không thể điều khiểnSửa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi màn hình LCD

- Sửa màn hình hiển thị mờ, chấm đen, hiển thị sọc 

- màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi chương trình, lỗi kết nối, nhận lập trình HMI Mitsubishi,

>>Model màn hình HMI Mitsubishichúng tôi đã sửa chữa

« Màn hình HMI Mitsubishi GT27

GT2705-VTBD -GT2708-STBA-GT2710-STBA-GT2710-VTBD-GT2712-STBA-GT2708-STBDGT2710-STBD GT2710-VTWA GT2712-STBD GT2715-XTBA GT2708-VTBA GT2710-VTBA GT2710-VTWDGT2712-STWA GT2715-XTBDGT2708-VTBD GT2712-STWD 

« Màn hình HMI Mitsubishi GT25 

GT2508-VTBA GT2508-VTWA GT2510-VTBA GT2510-VTWA GT2512-STBA GT2508-VTBD GT2508-VTWD GT2510-VTBD GT2510-VTWD
Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT25 Open Frame
GT2508F-VTNA GT2510F-VTNA GT2512F-STNA GT2508F-VTND GT2510F-VTND GT2512F-STNA
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT23
GT2308-VTBA GT2310-VTBA, GT2308-VTBD GT2310-VTBD
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT21
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GOT1000 series
GT1665M-VTBA GT1655-VTBD GT1675M-VTBA GT1685M-STBA GT1665M-VTBD Màn hình HMI 6.5" GT1675M-VTBD GT1685M-STBD GT1662-VNBA GT1655HS-VTBD GT1675-VNBA Màn hình HMI 15" GT1662-VNBD Màn hình HMI 10.4" GT1675-VNBD GT1695M-XTBA GT1665M-STBA GT1675M-STBA GT1672-VNBA GT1695M-XTBD
GT1665M-STBD GT1675M-STBD GT1672-VNBD
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT15
GT1555-VTBD GT1565-VTBA GT1575V-STBA GT1575-VNBA GT1585V-STBA  GT1555-QTBD GT1565-VTBD GT1575V-STBD GT1575-VNBD GT1585V-STBD GT1555-QSBD GT1562-VNBA GT1575-STBA GT1572-VNBA GT1585-STBA GT1555-QLBD GT1562-VNBD GT1575-STBD GT1572-VNBD GT1585-STBD GT1575-VTBA
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT12
GT1265-VNBA GT1265-VNBD GT1275-VNBA GT1275-VNBD 
«Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT11  GT1150-QLBD GT1155-QTBD GT1155-QSBD GT1155HS-QSBD GT1150-QLBDQ GT1155-QTBDQ GT1155-QSBDQ GT1155HS-QLBD GT1150-QLBDA GT1155-QTBDA GT1155-QSBDA
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT10
GT1020-LBD GT1020-LWD GT1030-HBD GT1030-HWD T1020-LBD2 GT1020-LWD2 GT1030-HBD2 GT1030-HWD2
GT1020-LBDW GT1020-LWDW GT1030-HBDW GT1030-HWDW GT1020-LBDW2 GT1020-LWDW2 GT1030-HBDW2 GT1030-HWDW2 GT1020-LBL GT1020-LWL GT1030-HBL GT1030-HWL GT1020-LBLW GT1020-LWLW GT1030-HBLW GT1030-HWLW
GT1045-QSBD GT1055-QSBD GT1045-QBBD GT1055-QBBD Các model màn hình HMI Mitsubishi GOT Simple GS21 series
Sửa màn hình HMI Mitsubishi A900GOT series
Các dòng màn hình HMI Mitsubishi A900GOT:
Sửa màn hình HMI Mitsubishi A985GOT-V
A985GOT-TBA-V A985GOT-TBD-V A985GOT-TBA-V-EU
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A985GOT
A985GOT-TBA A985GOT-TBD A985GOT-TBA-EU
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A975GOT
A975GOT-TBA A975GOT-TBA-B A975GOT-TBA-EU A975GOT-TBD A975GOT-TBD-B A970GOT-TBA A970GOT-SBA A970GOT-SBA-EU A970GOT-LBA A970GOT-TBD A970GOT-SBD A970GOT-TBA-EU A970GOT-LBD A970GOT-TBA-B A970GOT-LBA-EU A970GOT-TBD-B A960GOT-EBA A960GOT-EBD A960GOT-EBA-EU A956WGOT-TBD
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A950GOT 6 inch A950GOT-SBD A950GOT-TBD A950GOT-SBD-M3 A950GOT-TBD-M3
A950GOT-SBD-B A950GOT-LBD A950GOT-SBD-M3-B A950GOT-LBD-M3
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A951GOT 6 inch
Màn hình HMI 6 inch A951GOT-TBD A951GOT-LBD
A951GOT-SBD A951GOT-TBD-M3 A951GOT-LBD-M3 A951GOT-SBD-B A951GOT-QSBD A951GOT-QLBD A951GOT-SBD-M3 A951GOT-QSBD-B A951GOT-QLBD-M3 A951GOT-SBD-M3-B A951GOT-QSBD-M3 A951GOT-QTBD A951GOT-QSBD-M3-B A951GOT-QTBD-M3
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A953GOT 6 inch
A953GOT-TBD A953GOT-SBD A953GOT-SBD-B A953GOT-LBD A953GOT-TBD-M3 A953GOT-SBD-M3 A953GOT-SBD-M3-B A953GOT-LBD-M3
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A956GOT 6 inch
A956GOT-TBD A956GOT-SBD A956GOT-SBD-B A956GOT-LBD A956GOT-TBD-M3 A956GOT-SBD-M3-B A956GOT-LBD-M3
Sửa màn hình HMI Mitsubishi F900GOT series
F920GOT-BBD-K-E F920GOT-BBD5-K-E F920GOT-BBD-K-C F920GOT-BBD5-K-C
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F930GOT 4 inch
F930GOT-BWD-E F930GOT-BBD-K-E F930GOT-BWD-C F930GOT-BWD-T
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F930GOT with Keypad
F930GOT-BBD-K-E F930GOT-BBD-K-C
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F940GOT 6 inch, F940WGOT 7 inch
F940GOT-SWD-E F940GOT-LWD-E F940WGOT-TWD-E F940WGOT-TWD-C
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F940 Handy Series (RH model)
F940GOT-SBD-RH-E F943GOT-SBD-RH-E F940GOT-LBD-RH-E F943GOT-LBD-RH-E
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F940 Handy Series
F940GOT-SBD-H-E F943GOT-SBD-H-E F940GOT-LBD-H-E F943GOT-LBD-H-E
E1010 E1022 E1041 E1060 E1062 E1070 E1100 E1151 E1012 E1032 E1043 E1061 E1063 E1071 E1101