DVP12SE11R

PLC DVP-SE Series:

Dòng PLC Delta mới tích hợp cổng Ethernet, tốc độ xử lý nhanh. 

 Thông số kỹ thuật:     

- Loại PLC có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet 
và 2 cổng truyền thông RS-485.
- Số chân MPU: 14 (8DI/4DO).
- Số I/O tối đa: 480.
- Dung lượng chương trình: 16k steps.
- Thanh ghi dữ liệu: 12k words.
- Tích hợp hai ngõ Y0 - Y2 làm ngõ ra xung tốc độ cao 100Khz và Y1 - Y3 tốc độ 10Khz 
độc lập.Tài Liệu:
http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/control_plc_product.asp?pid=3&cid=1&itid=17