Sửa màn hình HMI DOP-A/AS

Trung tâm phân phối thiết bị tự động hóa chuyên sửa chữa màn hình Delta giá tốt nhất, nhanh nhất cho Quý khách hàng.
Quý khách tham khảo thêm về màn hình Delta tại: Màn hình Delta
Các dòng màn hình Delta DOP-A đã ngưng sản xuất song có thể Crack chương trình và chuyển đổi sang dòng màn hình DOP-B thế hệ mới của Delta(Cảm ứng màu)
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-AS35
- Thay tấ
m cảm ứng màn hình HMI Delta 3.5 inches lấy ngay 
sửa chữa HMI DOP-AS35THTD 
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-AS38 
- Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 3.8 i
nches lấy ngay 
Sửa chữa HMI DOP-AS38BSTD
Sửa HMI DOP-AS38BSTD-W
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-A57 

Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 5.7 inches DOP-A lấy ngay
sửa chữa HMI DOP-A57BSTD -sửa HMI DOP-A57BSTD-W -sửa chữa HMI DOP-A57CSTD
sửa HMI DOP-A57CSTD-W -sửa chữa HMI DOP-A57GSTD -sửa HMI DOP-A57GSTD-W
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-AE57
- Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 5.7 inches DOP-A lấy ngay
Sửa chữa HMI DOP-AE57BSTD -Sửa HMI DOP-AE57BSTD-W
Sửa chữa HMI DOP-AE57CSTD -Sửa HMI DOP-AE57CSTD-W
Sửa chữa HMI DOP-AE57GSTD -Sửa HMI DOP-AE57GSTD-W
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-AS57
Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 5.7 inches DOP-A lấy ngay
Sửa chữa HMI DOP-AS57BSTD sửa chữa HMI DOP-AS57CSTD
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-A75 -Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 7.5 inches DOP-A
Sửa chữa HMI DOP-A75CSTD
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-A80
- Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 8.0 inches DOP-A -Thay tấm phim bảo vệ màn hình HMI Delta 8.0 inches
Sửa chữa HMI DOP-A80THTD1 -Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-AE80
- Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 8.0 inches DOP-A 
Trang chủ

Sửa chữa HMI DOP-AE80THTD
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-AE94
- Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 9.4 inches DOP-A
sửa chữa HMI DOP-AE94BSTD
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-A10
sửa chữa HMI DOP-A10GSTD -sửa HMI DOP-A10TCTD
sửa chữa HMI DOP-A10CSTD -sửa HMI DOP-A10THTD1
Sửa chữa màn hình HMI Delta DOP-AE10
- Thay tấm cảm ứng màn hình HMI Delta 10” -sửa chữa HMI DOP-AE10THTD -sửa HMI DOP-AE10THTD1