PLC DVPES2 
Dòng PLC Delta có tốc độ xử lý nhanh, tốc độ phát xung tốc độ cao tới 200 Kz.

 Đặc tính kỹ thuật:

Số chân MPU: 16/20/24/32/40/60.
Số I/O tối đa: 256.
Chương trình thực thi : 16K steps.
Thanh ghi dữ liệu: 10k words.
Số cổng truyền thông: tích hợp 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, hỗ trợ giao
 thức truyền thông MODBUS ASCII/RTU.
Tích hợp hai ngõ Y0 - Y2 làm ngõ ra xung tốc độ cao lên đến 100Khz và  Y1 - Y3
tốc độ 10Khz độc lập.