Sửa màn hình HMI Simens

Chuyên sửa chữa Màn hình HMI Siemens
Màn hình HMI của Siemens nổi bật với thiết kế gọn, có nhiều dòng và nhiều kích thước để lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của người dùng, màu sắc hiển thị đẹp, rõ nét, độ bền cao và đặc biệt là được tích hợp nhiều tính năng thông minh
HMI-TD200-SIEMENS HMI-TD400-SIEMENS HMI-OP73MICRO-SIEMENS TD200 TD400 OP73micro
Chuyên sửa chữa và khắc phục lỗi cho màn hình cảm ứng HMI 
♪ Màn hình HMI Siemens bị lỗi cảm ứng
♪ Màn hình HMI Siemens cảm ứng bị đơ, chạm không ăn
♪ Màn hình HMI Siemens bị lỗi bo mạch
♪ Màn hình HMI Siemens bị lỗi nguồn, không lên nguồn
♪ Màn hình HMI Siemens bị nổ tụ
♪ Màn hình HMI Siemens bị nổ bo mạch nguồn
♪ Thay bo mạch, thay bo đèn cao áp cho màn hình
♪ Màn hình HMI Siemens bị lỗi LCD
♪ Màn hình HMI Siemens hiển thị mờ, nhờ
♪ Màn hình HMI Siemens không lên đèn, không sáng, không hiển thị
♪ Màn hình HMI Siemens không kết nối được với PLC
♪ Bị mất hết dữ liệu, cần cài đặt, lập trình màn hình cảm ứng HMI
MODEL đã từng sửa:
MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1, TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0, MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1, Smart1000IE 6AV6648-0BE11-3AX0 6AV6 648-0BE11-3AX0, TP177A 6AV6642-0AA11-0AX1 6AV6 642-0AA11-0AX1, TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0, TP177B 6AV6642-0BA01-1AX1 6AV6 642-0BA01-1AX1, MP277-8 6AV6643-0CB01-1AX1 6AV6 643-0CB01-1AX1, Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0, TP1200 6AV2124-0MC01-0AX0 6AV2 124-0MC01-0AX0,TD200 6ES7272-0AA20-0YA0, K-TP178 6AV6640-0DA11-0AX0 6AV6 640-0DA11-0AX0, TP700 6AV2124-0GC01-0AX0, KTP1000 6AV6647-0AF11-3AX0, 6AV6 647-0AF11-3AX0, MP270B-10 6AV6545-0AG10-0AX0, OP177B 6AV6642-0DC01-1AX1... KTP400 KTP600 KTP1000 KP300 KP400 KP700KP900 KP1200KP1500 KP2200 MP177 MP270BMP277 MP370MP377 OP3OP7OP17OP27OP73 P77A OP77B OP170B OP177B OP270 OP277 OP73micro TD17 TD200TD400 TP070 P170A TP170B TP170 micro TP177A TP177B TP177 micro TP270 TP277 TP700 TP900 TP1200 
TP1500 TP1900 TP 2200