Trang chủ‎ > ‎

Sửa Servo Mitsubishi-Servo mitsubishi báo lỗi

Với Kinh nghiệm Sửa Servo MitsubishiSửa Động cơ Servo Mitsubishi  nhiều năm qua, chúng tôi có thể khắc phục mọi sự cố Servo Mitsubishi báo lỗi, Sửa lỗi Servo Mitsubishi, Sửa AC Servo báo lỗi có thể anh hưởng tới hệ thông máy tự động , tuy nhiên trong quá trình sử dụng Khách hàng có thể gặp một số hư hỏng về Ecosder, Board nguồn, khối công suất IGBT, các lỗi liên quan tới thấp áp đầu vào, lỗi về động cơ.... Để Sửa chửa Servo Mitsubishi nhanh nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi để được hỗ trợ. Ngoài sửa chữa Chúng tôi còn là Phân phối-cung cấp hàng mới, chính hãng bảo hành chu đáo tới khách hàng các hãng Delta, Mitsushi, yaskawa, Saniodenki....
Với đội ngũ nhiều kinh nghiệm sau khi sửa chữa Quý khách hàng sẽ được bảo hành, và khắc phục sự cố miễn phí khi thiết bị hư hỏng. Chuyên sửa lỗi Servo Mitsubishi các dòng: MR-J2S series, MR-J2 series, MR-J3 series, MR-J4 series, MR-C series, MR-E series, MR-JN series
Các lỗi hay gặp phải:
Servo Mitsubishi báo lỗi  AL.10 
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.11
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.13
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.15
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.16
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.17
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.20
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.21
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.24
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.25
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.30
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.31
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.32
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.45
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.46
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.47
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.50
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.51
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.52
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.18
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.25
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.31
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.33
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.E0: 
Servo Mitsubishi báo lỗi  AL.E1
Servo Mitsubishi báo lỗi E6: Lỗi Servo Stop
Servo Mitsubishi báo lỗi AL.E9: Lỗi Hư IGBT
    

Xem thêm:

YouTube VideoMột số mã đã sửa chữa được thành công:

MR-J2S-10A MR-J2S-20A MR-J2S-40A MR-J2S-60A MR-J2S-70A
MR-J2S-100A MR-J2S-200A MR-J2S-350A MR-J2S-500A MR-J2S-700A MR-J2S-10B
MR-J2S-20B MR-J2S-40B MR-J2S-60B MR-J2S-70B MR-J2S-100B MR-J2S-200B
MR-J2S-350B MR-J2S-500B MR-J2S-700B
HC-KFS053 HC-KFS13 HC-KFS23 HC-KFS43 HC-KFS73 HC-SFS52 HC-SFS102
HC-SFS202 HC-SFS352 HC-SFS502

HC-SFS702 HC-SFS81 HC-SFS121 HC-SFS201 HC-SFS301 HC-SFS53 HC-SFS103
HC-SFS153 HC-SFS203 HC-SFS353 HC-MFS053 HC-MFS13 HC-MFS23 HC-MFS43 HC-MFS73 HC-MFS053B HC-MFS13B HC-MFS23B HC-MFS43B HC-MFS73B HC-KFS053B HC-KFS13B
HC-KFS23B HC-KFS43B HC-KFS73B HC-SFS52B HC-SFS102B HC-SFS202B HC-SFS352B HC-SFS502B HC-SFS702B HC-SFS81B HC-SFS121B HC-SFS201B HC-SFS301B
HC-SFS53B HC-SFS103B HC-SFS153B HC-SFS203B HC-SFS353B MR-E10A
000
MR-E20A MR-E40A MR-E70A MR-E100A MR-E200A HC-KFE13
HC-KFE23 HC-KFE43 HC-KFE73 HC-SFE52 HC-SFE102 HC-KFE152 HC-KFE202 HC-KFE13B HC-KFE23B HC-KFE43B HC-KFE73B HC-SFE52B HC-SFE102B HC-KFE152B HC-KFE202BHC-MFS053 HC-MFS053B HC-MFS13 HC-KFS43
HC-KFS053B HC-MFS13B HC-KFS13B HC-KFS13KHC-MFS053K HC-KFS053K HC-MFS13KHC-MFS053BK HC-KFS053BK HC-MFS13BK HC-KFS13BKHC-MFS23 HC-KFS23 HC-MFS43 HC-KFS43HC-MFS23B HC-KFS23B HC-MFS43B HC-KFS43B
HC-MFS23K HC-KFS23K HC-MFS43K HC-KFS43KHC-MFS23BK HC-KFS23BK HC-MFS43BK HC-KFS43BK
HC-MFS73 HC-KFS73 HC-MFS73BHC-MFS73K HC-KFS73K HC-MFS73BK HC-KFS73BK HC-KFS73B
HC-SFS81 HC-SFS121 HC-SFS201 HC-SFS301HC-SFS52 HC-SFS102 HC-SFS152 HC-SFS202
HC-SFS52B HC-SFS102B HC-SFS152B HC-SFS202BHC-SFS52K HC-SFS102K HC-SFS152K HC-SFS202K
HC-SFS52BK HC-SFS102BK HC-SFS152BK HC-SFS202BKHC-SFS352 HC-SFS502 HC-SFS702
HC-SFS352B HC-SFS502B HC-SFS702B HC-SFS353HC-SFS352K HC-SFS502K HC-SFS702K HC-RFS353
HC-RFS103 HC-RFS153 HC-RFS203 HC-RFS353HC-SFS53 HC-SFS103 HC-SFS153 HC-SFS203
MR-J2-100CT MR-J2-200CTMR-J2-200CT MR-J2-40CTMR-J2-60CT MR-RB032MR-RB30 MR-S11-200-E01MR-S11-200-Z33 MDS-A-CR-10MR-S11-300-E01(RG10+RG101)HC-KFS13 HC-KFS13BHC-MF73-S15 HC-MF053HC-KFSP3 HC-PQ13
HS-MF23-S2A HC-153BS-SZHF-KP73B HC-KF43L-S1,HF-105K-S1 HC-MKK3K-D52HS-MF23-S2A HC-KFS13AHC-BH023-S3 HC-EF23BK-S102,HC-UFS13D HC-PQ13NUE HC-MF053B HC-MF13,HC-MF053 HC-MF43 HC-MFS43K HA-FE13
HC-MKS43 HC-KFS73B HC-MF73K-D51 HC-153BS-S2,HC-MF73K-DS3 HC-MF73B HC-UFS13D HC-MF23
HC-MF73 HC-PQ43B HC-SFS10262 HC-MFS23B,HC-KFS43K HA-0530-S HA-230B-S HC-KF053
HC-SF52 HC-KFS43-S4 HA-FF13C-S5 HF-KP053HF-KP73-S2 HC-KFS053 HC-UF13B HC-MFS73B
HC-MFS13B HC-KFS23 HA-MH43K-S2 HA-FE23HA-MH43 HA-FE23-S4 HC-KFE73 HC-KFS13BL-S18
HC-PQ053 HC-MP23B HC-MFS053 HC-MF13BL-S101HC-MFS23 HC-MF13BL-S1 HC-UFS23BK HC-KP13B
HC-MF72 HC-AQ0135D HC-MF23BK-S2 HC-SFS202HC-MF23BK-S102 HC-KFS053B HC-MF73K-D5 HC-KFS43
HC-MFS73 HC-KFS053B HA-SA22 HC-UFS13K,HS-MF23N-S2 HC-SFS102G2 HS-MF23N-S3 HC-FH23B
HF-KP23B HC-FF63 HC-KFS23-S24 HC-KFS43B,HC-KFS23G1-S25 HC-KP43 HC-MF13B HC-SF52G1
HC-KF43K-S3 HA-SC43 HC-MF43B HC-PQ053B,HC-KFS73 HC-PQ23G2 HC-SP152B HA-FE63
HC-MF73-S1 HA-FE13BG HC-KFS43G1K HC-MF23W1-S1,HC-MFS73B HC-KFS13BG1 HC-UFS43 HC-MF23-S16
HF-i HC-KF4CG1 HF-KP13B HF-KP053B,HF-MP23 HF-KP42 HF-KP43 HF-KP73
HF-MP23K-S23 HF-KE43 HF-MP73 HF-MP43,HF-KP43B HF-MP43BHC-PQ23 HS-SFS202BG1
HS-MF23-S15 HC-MFS13HA-FF63G1 HC-KPS13B,HC-SFS52 HF-MP13,HC-SWS23B HC-KFS43BG2K
HC-PQ23BG2K-S1 HC-SFS53B,HC-SF702K HC-SFS702K,HC-KFS23BL-S16,HC-KFS053E1LW01-S20
HC-MF23BKW90-S102,HC-UF13BL-S3 HC-KFS23,HC-KFS410 HC-PQ13B,HC-PQ23B HC-PQ13G1,HC-SWS13B HC-SWS63B,HC-SWS133B HC-MFS43,HC-KFS73G1K HA-SE52,HC-SF202 HA-FH63B,HC-SFS52G1 HC-PQ053-S8HC-MFS053B HC-UFS13,HC-MFS23BK HC-MFS13BD,HC-MFS053-S43,HA-SA52 MDS-B-SVJ2-06 MDS-B-SVJ2 MR-H22KB-S83-P56 MR-C20A1-S14 MDS-B-SVJ2-03 HC-RF103-S1 HA33NC-TS HC-RFS103-S1 HC-SFE152 HF-SE102B

HC-SFS52 HC-SFS352 HC-SFS53 HC-MFS13 S13 HC-MFS73 HC-UFS72 HC-UFS502 HC-SFS502
HC-SFS81 HC-RFS153 HC-UFS202 HC-UFS23 HC-SFS201 HC-SFS102 HC-MFS053 S053
HC-MFS23 S23 HC-SFS103 HC-SFS353 HC-UFS13 HC-UFS43 HC-UFS152 HC-SFS153 HC-UFS7
HC-RFS103 HC-SFS121 HC-RFS503 HC-SFS301 HC-MFS43 S43 HC-UFS352 HC-SFS202 HC-SFS203
HC-SFS152 HC-RFS203 HC-SFS52 HC-SFS352 HC-SFS53 HC-MFS13 HC-MFS73 HC-UFS72 HC-UFS502
HC-SFS502 HC-SFS81 HC-RFS153 HC-UFS202 HC-UFS23 HC-SFS201 HC-SFS102 HC-MFS053 HC-MFS23
HC-SFS103 HC-SFS353 HC-RFS353 HC-UFS13 HC-UFS43 HC-UFS152 HC-SFS153 HC-UFS73 HC-RFS103
HC-SFS121 HC-SFS702 HC-RFS503 HC-MFS43 HC-SFS301 HC-UFS352 HC-SFS202 HC-SFS203 HC-SFS152
HC-RFS203, MR-J2S-10A/B MR-J2S-70A/B MR-J2S-500A/B MR-J2S-200A/B MR-J2S-350A/B MR-J2S-60A/B
MR-J2S-20A/B MR-J2S-100A/B MR-J2S-700A/B MR-J2S-40A/B MR-BKCN MR-J2LL MR-PWCNS2
MR-PWCNK2 MR-JHSCBL2M-H MR-J2HBUS05M(-A)MR-J2HBUS1M(-A) MR-J2CN1-A MR-PWCNK1
MR-J2CN3TM MR-ENCBL20M-L MR-JHSCBL5M-L MR-JCCBL20M-L MR-JCCBL5M-L MR-JCCBL30M-H
MR-JCCBL30M-L MR-ENCBL2M-L MR-ENCBL5M-L MR-PWCNS3 MR-JCCBL10M-H MR-JHSCBL5M-H
MR-TB20 MR-JCCBL10M-L MR-JCCBL2M-H MR-JCCBL20M-H MR-JHSCBL2M-L MR-JHSCBL20M-H
MR-ENCBL10M-L MR-ENCBL30M-L MR-J2CNM MR-ENCNS MR-CPCATCBL3M MR-JHSCBL30M-H
MR-ENCBL50M-L MR-RB50 MR-J2CN1 MR-J2TBL05M MRZJW3-SETUP MR-BAT MR-JHSCBL10M-H
MR-RB12 MR-RB30 MR-JCCBL5M-H MR-JHSCBL10M-L MR-J2CNS MR-RB032 MRZJW3-MOTSZ
MR-JCCBL2M-L MR-J2TBL1M MR-JHSCBL20M-L MR-A-TM MR-JHSCBL30M-L MR-J2HBUS5M(-A)
MR-PWCNS1 MR-J2S-10A/B MR-J2S-70A/B MR-J2S-500A/B MR-J2S-200A/B MR-J2S-350A/B
MR-J2S-60A/B MR-J2S-20A/B MR-J2S-100A/B MR-J2S-700A/B MR-J2S-10A/B MR-J2S-20A/B
MR-J2S-40A/B MR-J2S-60A/B,MR-J2S-70A/B MR-J2S-100A/B,MR-J2S-200A/B MR-J2S-350A/B MR-J2S-500A/B
MR-J2S-700A/B HC-MFS053/KFS053,HC-MFS13/KFS13 HC-MFS23/KFS23,HC-MFS43/KFS43 HC-MFS73/KFS73 HC-UFS13
MR-J2S60A HC-SFS52 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S100A HC-SFS81 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S-200A HC-SFS121 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S200A HC-SFS201 MR-JCCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S350A HC-SFS301 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S200A HC-RFS103 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S350A HC-RFS203 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S70A HC-UFS72 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 HC-UFS73 MR-TB20 MR-J2S60A HC-SFS53 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S100A HC-SFS103 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S200A HC-SFS153 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S200A HC-SFS203 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S350A HC-SFS353 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S200A HC-RFS153 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S500A MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S500A HC-RFS503 MR-JHSCBL5M-LMR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S10E MR-J2S20B MR-J2S10A HC-MFS13/KFS13 MR-JCCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNK1 MR-J2S20A HC-MFS23/KFS23 MR-JCCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNK1 MR-J2S40A HC-MFS43/KFS43 MR-JCCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNK1 MR-J2S60A HC-SFS52 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S70A HC-MFS73/KFS73 MR-JCCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNK1 MR-J2S100A HC-SFS102 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-H15KA HA-LH15K2 MR-HSCBL5M-L MR-HCN1 MR-PRUC01A MR-PRUCBL1M MR-J2S200A HC-SFS152 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS1 MR-J2S200A HC-SFS202 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S350A HC-SFS352 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S500A HC-SFS502 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS2 MR-J2S700A HC-SFS702 MR-JHSCBL5M-L MR-J2CN1 MR-PWCNS3 MR-K11KA HA-LFS11K2 MR-HSCBL5M-L MR-HCN1 MR-PRUC01A MR-PRUCBL1M MR-K22KA HA-LH22K2 MR-HSCBL5M-L MR-HCN1 MR-PRUC01A MR-PRUCBL1M MR-E10A HF-KE13 MR-EKCBL5M-L MR-ECN1 MR-PWCNK1 MR-ECNP1-B MR-ECNP2-B MR-E20A HF-KE23 MR-EKCBL5M-L MR-ECN1 MR-PWCNK1 MR-ECNP1-B MR-ECNP2-B MR-E40A HF-KE43 MR-EKCBL5M-L MR-ECN1 MR-PWCNK1 MR-ECNP1-B MR-ECNP2-B MR-E70A HF-KE73 MR-EKCBL5M-L MR-ECN1 MR-PWCNK1 MR-ECNP1-B MR-ECNP2-B MR-E70A HF-SE52 MR-ESCBL5M-L MR-ECN1 MR-PWCNS4 MR-ECNP1-B MR-ECNP2-B MR-E100A HF-SE102 MR-ESCBL5M-L MR-ECN1 MR-PWCNS4 MR-ECNP1-B MR-ECNP2-B MR-E200A HF-SE152 MR-ESCBL5M-L MR-ECN1 MR-PWCNS4 MR-ECNP1-B MR-ECNP2-B MR-E200A HF-SE202 MR-ESCBL5M-L MR-ECN1 MR-PWCNS5 MR-ECNP1-B MR-ECNP2-B HF-MP13/HF-KP13 MR-J3-10A MR-J3CN1 MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-PWS1CBL2M-A1-L HF-MP13/HF-KP13 MR-J3-10A MR-J3CN1 MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-PWS1CBL2M-A1-L HF-MP23/HF-KP23 MR-J3-20A MR-J3CN1 MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-PWS1CBL2M-A1-L HF-MP43/HF-KP43 MR-J3-40A MR-J3CN1 MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-PWS1CBL2M-A1-L HF-MP73/HF-KP73 MR-J3-70A MR-J3CN1 MR-J3ENCBL5M-A1-L MR-PWS1CBL2M-A1-L HF-SP52 MR-J3-60A MR-J3CN1 MR-J3ENSCBL5M-L MR-PWCNS4 HF-SP102 MR-J3-100A MR-J3CN1 MR-J3ENSCBL5M-L MR-PWCNS4 HF-SP152 MR-J3-200A MR-J3CN1 MR-J3ENSCBL5M-L MR-PWCNS4 HF-SP202 MR-J3-200A MR-J3CN1 MR-J3ENSCBL5M-L MR-PWCNS5 HF-SP352 MR-J3-350A MR-J3CN1 MR-J3ENSCBL5M-L MR-PWCNS5 814979858HF-SP502 MR-J3-500A MR-J3CN1 MR-J3ENSCBL5M-L MR-PWCNS5 HF-SP702 MR-J3-700A MR-J3CN1 MR-J3ENSCBL5M-L MR-PWCNS3 HF-KP MR-J3JCBL03M-A1-L加上MR-EKCBL5M-L HF-KP电源电缆10米以上MR-PWS2CBL03M-A1-L HF-KP MR-BKS1CBL5M-A1-H10 MR-BKS2CBL03M-A1-L,HC-UFS23 HC-UFS43 HC-UFS73,HC-UFS72 HC-UFS152 HC-UFS202,HC-UFS352 HC-UFS502
HC-SFS81 HC-SFS121 HC-SFS201,HC-SFS301 HC-SFS52 HC-SFS102,HC-SFS52 HC-SFS352 HC-SFS53 HC-MFS13/KFS13 HC-MFS73 HC-UFS72 HC-UFS502 HC-SFS502,HC-SFS81 HC-RFS153 HC-UFS202 HC-UFS23  HC-SFS201 HC-SFS102 HC-MFS053/KFS053,HC-MFS23/KFS23 HC-SFS103 HC-SFS353 HC-UFS13 HC-UFS43 HC-UFS152 HC-SFS153 HC-UFS7,HC-RFS103 HC-SFS121 HC-RFS503 HC-SFS301 HC-MFS43/KFS43 HC-UFS352 HC-SFS202 HC-SFS203

HC-SFS152 HC-RFS203 HC-SFS52 HC-SFS352 HC-SFS53 HC-MFS13 HC-MFS73 HC-UFS72 HC-UFS502
HC-SFS502 HC-SFS81 HC-RFS153 HC-UFS202 HC-UFS23 HC-SFS201 HC-SFS102 HC-MFS053 HC-MFS23
HC-SFS103 HC-SFS353 HC-RFS353 HC-UFS13 HC-UFS43 HC-UFS152 HC-SFS153 HC-UFS73 HC-RFS103
HC-SFS121 HC-SFS702 HC-RFS503 HC-MFS43 HC-SFS301 HC-UFS352 HC-SFS202 HC-SFS203 HC-SFS152
HC-RFS203,MR-J2S-10A/B MR-J2S-70A/B MR-J2S-500A/B MR-J2S-200A/B MR-J2S-350A/B MR-J2S-60A/B  
MR-J2S-20A/B MR-J2S-100A/B MR-J2S-700A/B MR-J2S-40A/B MR-BKCN MR-J2LL MR-PWCNS2
MR-PWCNK2 MR-JHSCBL2M-H MR-J2HBUS05M(-A)MR-J2HBUS1M(-A) MR-J2CN1-A MR-PWCNK1
MR-J2CN3TM MR-ENCBL20M-L MR-JHSCBL5M-L MR-JCCBL20M-L MR-JCCBL5M-L MR-JCCBL30M-H
MR-JCCBL30M-L MR-ENCBL2M-L MR-ENCBL5M-L MR-PWCNS3 MR-JCCBL10M-H MR-JHSCBL5M-H
MR-TB20 MR-JCCBL10M-L MR-JCCBL2M-H MR-JCCBL20M-H MR-JHSCBL2M-L MR-JHSCBL20M-H
MR-ENCBL10M-L MR-ENCBL30M-L MR-J2CNM MR-ENCNS MR-CPCATCBL3M MR-JHSCBL30M-H
MR-ENCBL50M-L MR-RB50  MR-J2CN1 MR-J2TBL05M MRZJW3-SETUP MR-BAT MR-JHSCBL10M-H
MR-RB12 MR-RB30 MR-JCCBL5M-H MR-JHSCBL10M-L MR-J2CNS MR-RB032 MRZJW3-MOTSZ
MR-JCCBL2M-L MR-J2TBL1M MR-JHSCBL20M-L MR-A-TM MR-JHSCBL30M-L MR-J2HBUS5M(-A)
MR-PWCNS1 MR-J2S-10A/B MR-J2S-70A/B MR-J2S-500A/B MR-J2S-200A/B MR-J2S-350A/B
MR-J2S-60A/B MR-J2S-20A/B MR-J2S-100A/B MR-J2S-700A/B 

MR-E10A、MR-E20A、MR-E40A、MR-E70A、MR-E100A、MR-E200A
HC-KFE13、HC-KFE23、HC-KFE43、HC-KFE73
HC-SFE52、HC-SFE102、HC-KFE152、HC-KFE202、HC-KFE13B
HC-KFE23B、HC-KFE43B、HC-KFE73B、HC-SFE52B、HC-SFE102B、HC-KFE152B、HC-KFE202B
MR-J2S-40A、MR-J2S-10A、MR-J2S-20A、MR-J2S-100A、MR-J2S-60A、MR-J2S-70A
MR-J2S-500A、MR-J2S-200A、MR-J2S-350A、HC-KFS053、MR-J2S-700A、HC-MFS053
HC-KFS23、HC-MFS13、HC-KFS13、HC-MFS23、HC-KFS73、HC-MFS43、HC-KFS43、HC-MFS73
HC-SSF301、HC-SFS121、HC-SFS201、HC-SFS152、HC-SFS52、HC-SFS102
HC-SFS53、HC-SFS202、HC-SFS352、HC-SF203、HC-SF103、HC-SF153
HC-SF353、HC-RF103、HC-RF153、HC-RF203、HC-UFS13、HC-UFS23
HC-UFS43、HC-UFS73、HC-UFS72、HC-UFS152、HC-UFS202、HC-UFS352
HC-UFS502、HC-SFS81、HC-SFS121
HC-SFS201、HC-SFS301、HC-SFS52
HC-SFS102、HC-SFS152、HC-SFS202
HC-SFS352、HC-SFS502、HC-SFS702
HC-SFS53、HC-SFS103、HC-SFS153
HC-SFS203、HC-SFS353
MR-J2S-10A MR-J2S-20A  MR-J2S-40A MR-J2S-60A MR-J2S-70A MR-J2S-100A MR-J2S-200A MR-J2S-350A MR-J2S-500A MR-J2S-700A MR-J2S-11KA
MR-J2S-10CP MR-J2S-20CP  MR-J2S-40CP MR-J2S-60CP MR-J2S-70CP MR-J2S-100CP MR-J2S-200CP MR-J2S-350CP MR-J2S-500CP MR-J2S-700CP
MR-J2S-10B MR-J2S-20B  MR-J2S-40B MR-J2S-60B MR-J2S-70B MR-J2S-100B MR-J2S-200B MR-J2S-350B MR-J2S-500B MR-J2S-700B MR-J3-10A MR-J3-20A  MR-J3-40A MR-J3-60A MR-J3-70A MR-J3-100A MR-J3-200A MR-J3-350A MR-J3-500A MR-J3-700AMR-J3-10B MR-J3-20B  MR-J3-40B MR-J3-60B MR-J3-70B MR-J3-100B MR-J3-200B MR-J3-350B MR-J3-500B MR-J3-700B江 HF-MP053  HF-MP13  HF-MP23  HF-MP43  HF-MP73HF-KP053   HF-KP13  HF-KP23  HF-KP43  HF-KP73
HF-MP053B  HF-MP13B  HF-MP23B  HF-MP43B  HF-MP73BHF-KP053B   HF-KP13B  HF-KP23B  HF-KP43B  HF-KP73B
HF-SP52  HF-SP102  HF-SP152  HF-SP202  HF-SP352  HF-SP502  HF-SP702,HF-SP52B  HF-SP102B  HF-SP152B  HF-SP202B  HF-SP352B  HF-SP502B  HF-SP702B,HF-SP51  HF-SP81  HF-SP121  HF-SP201 
HF-SP51B  HF-SP81B  HF-SP121B  HF-SP201B,HC-KFS053 HC-KFS13 HC-KFS23 HC-KFS43 HC-KFS73
HC-SFS52 HC-SFS102 HC-SFS202 HC-SFS352 HC-SFS502 HC-SFS702 HA-LFS11K2,HC-SFS81 HC-SFS121 HC-SFS201 HC-SFS301,HC-SFS53 HC-SFS103 HC-SFS153 HC-SFS203 HC-SFS353,HC-MFS053 HC-MFS13 HC-MFS23 HC-MFS43 HC-MFS73,HC-MFS053B HC-MFS13B HC-MFS23B HC-MFS43B HC-MFS73BHC-KFS053B HC-KFS13B HC-KFS23B HC-KFS43B HC-KFS73BHC-SFS52B HC-SFS102B HC-SFS202B HC-SFS352B HC-SFS502B HC-SFS702BHC-SFS81B HC-SFS121B HC-SFS201B HC-SFS301BHC-SFS53B HC-SFS103B HC-SFS153B HC-SFS203B HC-SFS353B
MR-E10A MR-E20A MR-E40A MR-E70A MR-E100A MR-E200A
HC-KFE13 HC-KFE23 HC-KFE43 HC-KFE73HC-SFE52 HC-SFE102 HC-KFE152 HC-KFE202
HC-KFE13B HC-KFE23B HC-KFE43B HC-KFE73BHC-SFE52B HC-SFE102B HC-KFE152B HC-KFE202B
MR-JCCBL2M-LMR-JCCBL5M-LMR-JCCBL10M-LMR-JCCBL20M-LMR-JCCBL30M-LMR-JCCBL2M-HMR-JCCBL5M-H
MR-JCCBL10M-HMR-JCCBL20M-HMR-JCCBL30M-HMR-JHSCBL2M-LMR-JHSCBL5M-LMR-JHSCBL10M-LMR-JHSCBL20M-L,MR-JHSCBL30M, 


Ċ
TRẦN GIA AUTOMATIC,
00:38, 26 thg 4, 2016