TP04G-BL-C

TP04G-BL-C màn hình Text Delta sử dụng phím chức năng 1-9 để điều khiển được ứng dụng rộng rãi trong máy xây dựng, máy đóng gói, ngành bao bì, ưu điểm giá rẻ, độ bền và độ ổn định rất cao.
TP04G-BL-C sử dụng đơn giản, phần mềm miễn phí 
Hiện nay chúng tôi đang có giá rất tốt cho màn hình TP04G-BL-C
Cấu hình:
 4.1" STN-LCD
► sử dụng phím số 0 ~ 9 
► Built-in RS-232 and RS-422/RS-485 
► Chức năng Password chống bẻ khóa
► Built-in real time clock (RTC)
Ứng dụng:
Máy bẻ đai
            


Sử dụng trong máy đóng gói: