DVP12SA211R-DVP12SA211T

Chuyên cung cấp PLC Delta DVP12SA211R-DVP12SA211T giá rẻ nhất Việt Nam, thay thế cho các òng PLc Delta cũ có cấu hình thấp hơn DVP12SA11R2-DVP12SA11T2

Cấu hình:

  • Số chân MPU: 12 (8DI/4DO).

  • Số I/O tối đa: 492.

  • Chương trình thực thi : 16K steps.

  • Thanh ghi dữ liệu: 10k words.

  • Số cổng truyền thông: tích hợp 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, hỗ trợ giao thức truyền thông

DVP12SE11R

Dùng cho ứng dụng đọc xung tốc đọ cao, và xử lý nhanh