DVP-12SC

PLC DVP10SX Tích hợp 2 Analoge input/2 Analoge Output.

Thông số kỹ thuật: