Bộ điều khiển nhiệt đa kênh

Bộ Điều khiển nhiệt đa kênh DTE

Thực trạng:

Hiện nay việc điều khiển nhiệt độ một hệ thống đòi hỏi nhiều bộ điều khiển nhiệt độ và phải liên kết với nhau,

Tốc độ xử lý chậm và gây lãng phí vô cùng lớn. hãng Delta giới thiệu dòng sản phẩm mới Bộ điều khiển nhiệt

đa kênh.

Lắp đặt vào DIN rail.

- 4 phương pháp điều khiển: PID ON/OFF Manual, Ramp soak.

- Chức năng tự động dò PID.

- Chế độ ngõ vào với nhiều loại cảm biến khác nhau, hỗ trợ tối đa 8 kênh ngõ vào .

- Chức năng Ramp soak với 8 mẫu và 8 bước trong mỗi mẫu.

- 12 chế độ Alarm tự chọn.

- Giao thức truyền thông bằng Modbus ASCII/RTU và tốc độ baud rate lớn nhất là 115.2Kbps.

- DTE có thể kết nối với DTC2000.

- Chức năng cài đặt password.

- DTE cung cấp 4 kênh ngõ vào Thermocouple (trên cùng1khe cắm) hoặc 4 kênh Platinum

(trên cùng 1 khe cắm) và ngõ ra điều khiển tùy ý cùng module hiển thị.

- Hỗ trợ giao thức truyền thông đồng bộ và thiết lập chức năng tự động ID.

Cách đấu nối: