Hướng dẫn vào trang Delta

Bước 1: Chọn Cataloge hay usermanual, hoặc Software
Click và hình tới Link cần tới.

http://www.delta.com.tw/product/em/download/download_main.asp?act=3&pid=2&cid=1&tpid=2

Bước 2:  Click vào tài liệu cần tải

Chúc Quý khách hàng có những tài liệu ưng ý

Xem thêm sản phẩm Delta: