NB7W-TW00B, NB7W-TW01B

Màn hình NB7W-TW00B
dòng màn hình cảm ứng 7 inch giá rẻ của hãng omron
hỗ trợ RS232/RS422/RS485 
Usb upload chương trình
nguồn cấp 24VDC
Màn hình NB7W-TW01B
Dòng màn hình cảm ứng 7 inch giá rẻ của hãng omron
hỗ trợ RS232/RS422/RS485 (Có cổng Ethernet)
Usb upload chương trình


Xem thêm:

YouTube Video