trang 4

Giãi pháp lắp biến tần cho quạt hút bụi nhà xưởng
Biến tần cho quạt hút bụi
Với mục đích để tiết kiệm điện năng tiêu thụ
hiện nay hệ thống quạt gió đang được lắp khá
phổ biến và mang lại hiệu quả cao. 

Tủ điện cho máy bẻ đai
Máy bẻ đai tự động đang ứng dụng rộng
rãi trong xây dựng.
Tiết kiệm điện cho quạt hút bụi, quạt gió
Được ứng dụng rộng rãi hiện nay với khả năng tiết kiệm
điện khoảng 30-40% 
https://sites.google.com/site/bientandeltatww/home/bien-tan-delta/bien-tan-delta-ung-dung-vao-nong-nghiep
Biến tần đã được ứng dụng rộng rãi cho bà con
tưới tiêu và mang lại được hiệu quả cao.

Biến tần điều khiển động cơ Servo
Ứng dụng mới mang lại hiệu quả cao cho
người sử dụng.


                               


Trang:   1       2        3      4