Lắp biến tần cho động cơ vs

Thực trạng: 
Động cơ VS ( Variable – Speeds) đời cũ được sử dụng khi chưa có biến tần mục đích dùng để thay đổi tốc độ
động cơ ngày nay Biến tần ra đời để điều khiển tốc độ động cơ. Do vậy động cơ VS được thay thế bằng động cơ
không đồng bộ 3 pha được điều khiển tốc độ qua biến tần.
Vì sao phải thay động cơ VS bằng động cơ sử dụng biến tần:
 Chúng ta cần tìm hiểu cấu tạo của động cơ VS

1. Gồm động cơ không động bộ 3 pha
2. Bộ cổ góp (Điều chỉnh biến trở để đóng/mở cổ góp) mục đích điều chỉnh tốc độ động cơ
           Động VS hoạt động như thế nào:
- Động cơ VS luôn chạy 100% công suất định mức khi muốn thay đổi tốc độ thì cổ góp sẽ mở theo biến trở để 
đạt tốc độ yêu cầu. 
- Khi khởi động thì dòng khởi động lớn 7-8 lần do khởi động trực tiếp
- Tiêu tốn điện năng cung cấp cho cổ góp để hãm động cơ.
Lợi ích khi lắp biến tần cho động cơ VS:
-Khác với nguyên tắc hoạt động của động cơ VS khi muốn giảm tốc độ thì biến tần sẽ giảm tần số xuống khi đó 
dòng điện tiêu thụ của mô tơ giảm động cơ chỉ chạy 70% hoặc 80% định mức ----> tiết kiệm điện.
- Hệ thống khởi động êm hơn do biến tần tăng dòng khởi động từ từ lên, giảm dòng điện khi khởi động ---> tiết 
kiệm điện.
- Giảm ồn do động cơ không bị ảnh hưởng âm thanh tại cổ góp như động cơ VS
Lưu ý gì khi lắp biến tần cho động cơ VS
- Chọn công suất động cơ bằng hoặc lớn hơn công suất của động cơ VS.
- Thay động cơ VS bằng động cơ không đồng bộ ba pha.
Khả năng tiết kiệm?
Với kinh nghiệm của chúng tôi khi lắp biến tần thay cho động cơ VS thì khả năng tiết kiệm khoảng 30~40% so với 
trước khi chưa lắp biến tần.