Giãi pháp điều khiển nhiệt độ Ramp/Soak theo thời gian

Giới thiệu giãi pháp:
Với một hệ thống như lò sấy gốm, lò sấy... thì việc điều khiển từng cấp nhiệt độ theo thời gian tự động đang
được nhiều công ty sử dụng. Với việc sử dụng đồng hồ nhiệt độ DTB sẽ tự động đóng điện trở đốt nhiệt theo
từng cấp thời gian do người sử dụng cài đặt. Giả sử cấp nhiệt độ thứ nhất người sử dụng cài đặt 50 C, thời 
gian 15 phút, khi đạt nhiệt độ 50 C và thời gian 15 phút sẽ tự động điều chỉnh sang cấp nhiệt độ thứ 2 100 C và
thời gian 30 phút ....từng cấp nhiệt và thời gian sẽ do người sử dụng cài đặt, khi chạy đủ các cấp nhiệt độ 
sẽ lặp lại chu trình mới.
Đồng hồ nhiệt DTB:
Đồng hồ nhiệt Delta

Lò đốt gốm


Giãi pháp như file đính kèm:
 

Ċ
TRẦN GIA AUTOMATIC,
01:11, 19 thg 3, 2015