Bộ điều khiển nhiệt độ Delta DTD
Chuyên điều khiển Mô tơ van, 2 ngõ ra, 3 chế độ Arlam

Thông số kỹ thuật:
  • Cung cấp PID, ON / OFF, bằng tay và PID có thể lập trình điều khiển, cho nhiều ứng dụng.
  • Tích hợp với các loại cảm biến, cho chuyển đổi linh hoạt.
  • Một nhóm các kết quả đầu ra báo động với 8 chế độ, nhiều sự lựa chọn cho các ứng dụng.
  • Giá trị đặt được lưu trữ trong EEPROM (4K bits) 
  • Phím chức năng bị khóa làm cho bộ điều khiển an toàn hơn so với các bộ điều khiển khác.
Ứng dụng:
Điều khiển mô tơ van                                                                                       
                                                    
                        
                                                              Điều khiển van tuyến tính