PLC Delta DVP28SS211T

Chuyên cung cấp Bộ PLC DVP-28SS211T 
Dòng sản phẩm của họ PLC SS2, Tăng cường số I/O vào ra nhằm nâng cao giải pháp cạnh tranh cho khách hàng,
Với 16 đầu vào số DI. Và 12 đầu ra số DO. Vẫn có khả năng mở rông I/O như dòng SS2.
Các moduel mở rộng đều mở rộng bên tay phải PLC.
Đặc tính dòng DVP-SS2 nhỏ gọn và kinh tế:► 32-bit CPU for high-speed processing
►Max. I/O: 480 points
► Program capacity: 8 k steps
► Data register: 5 k words
► Execution speed: LD: 0.35μs, MOV: 3.4μs
► Built-in RS-232 and RS-485 ports (Master / Slave)
► Supports standard MODBUS ASCII / RTU protocol and PLC Link
Chức năng điều khiển của DVP-28SS211T:► 4 points of 10 kHz pulse output
► 8 points of high-speed counters: 20kHz / 4 points, 10 kHz / 4 points