DVP12SE11R,DVP12SE11T

Chuyên cung cấp DVP12SE11R,DVP12SE11T giá tốt nhất trên thị trường hiện nay, chuyên dùng cho ứng dụng kết nối Ethernet và truyền thông dữ liệu.
Cấu hình:
- Số chân MPU: 14 (8DI/4DO).
- Số I/O tối đa: 480.
- Dung lượng chương trình: 16k steps.
- Thanh ghi dữ liệu: 12k words.
- Tích hợp hai ngõ Y0 - Y2 làm ngõ ra xung tốc độ cao 100Khz và Y1 - Y3 tốc độ 10Khz 
độc lập.
                     

Hàng luôn được Stock kho với số lượng lớn: