Trang chủ‎ > ‎

Bộ điều khiển nhiệt đa kênh

Bộ Điều khiển nhiệt đa kênh DTE:
Thực trạng: 
Hiện nay việc điều khiển nhiệt độ một hệ thống đòi hỏi nhiều bộ điều khiển nhiệt độ và phải liên kết với nhau, 
Tốc độ xử lý chậm và gây lãng phí vô cùng lớn. hãng Delta giới thiệu dòng sản phẩm mới Bộ điều khiển nhiệt
đa kênh.
               
Lắp đặt vào DIN rail.
- 4 phương pháp điu khin: PID ON/OFF Manual, Ramp soak.
- Chc năng t đng dò PID.
- Chế đ ngõ vào vi nhiu loi cm biến khác nhau, h tr ti đa 8 kênh ngõ vào .
- Chức năng Ramp soak với 8 mẫu và 8 bước trong mỗi mẫu.
- 12 chế đ Alarm t chn.
- Giao thc truyn thông bng Modbus ASCII/RTU và tc đ baud rate ln nht là 115.2Kbps.
- DTE có th kết ni vi DTC2000.
- Chc năng cài đt password.
- DTE cung cp  4 kênh ngõ vào Thermocouple (trên cùng1khe cm) hoc 4 kênh Platinum 
(trên cùng 1 khe cm) và ngõ ra điu khin tùy ý cùng module hin th.
- Hỗ trợ giao thức truyền thông đồng bộ và thiết lập chức năng tự động ID.


Cách đấu nối :